EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Kompendier

04/11/2021

Revisionskompendium fra Kontaktkomitéen om reaktionen på covid-19


Dette års revisionskompendium adresserer udfordringer i forbindelse med covid-19-pandemien, som har forårsaget en af de mest ødelæggende sundhedskriser, verden nogensinde har oplevet, med betydelige konsekvenser for samfund, økonomier og enkeltpersoner overalt i verden. Det indeholder oplysninger om effekten af og reaktionen på pandemien på nationalt og overnationalt niveau og giver et overblik over relevant revisionsarbejde udført og offentliggjort i 2020 af 11 overordnede revisionsorganer i EU.
17/12/2020

Revisionskompendium fra Kontaktkomitéen - Cybersikkerhed


Dette års revisionskompendium omhandler cybersikkerhed, et emne, der allerede var afgørende for vores samfund før covid-19-udbruddet. Kompendiet giver baggrundsoplysninger om cybersikkerhed, de vigtigste strategiske initiativer og de relevante retsgrundlag i EU. Det beskriver også de vigtigste af de udfordringer, EU og medlemsstaterne står over for, f.eks. trusler mod individuelle EU-borgeres rettigheder som følge af misbrug af personoplysninger og risikoen for, at institutioner ikke kan levere grundlæggende offentlige tjenester, eller at deres leveringsevne begrænses, efter cyberangreb. Kompendiet bygger på resultater af revisioner udført af 13 OR'er.
29/04/2020

Revisionskompendium - Folkesundhed


Kompendiet giver baggrundsoplysninger om folkesundhedsområdet, om dets retsgrundlag og hovedmål og om de relaterede ansvarsopgaver på medlemsstats- og EU-niveau. Kompendiet illustrerer også de største udfordringer, som EU og medlemsstaterne oplever på dette område. Folkesundhed er et komplekst område at revidere. Det store antal revisioner, der er blevet udført i de seneste år, afspejler imidlertid emnets store betydning for EU's borgere.
28/06/2018

Revisionskompendium fra Kontaktkomitéen - Ungdomsarbejdsløshed og integration af unge på arbejdsmarkedet


Kontaktkomitéens revisionskompendier er en ny type publikation, som Kontaktkomitéen vil bruge til at styrke kommunikationen af relevante revisionsbudskaber til sine interessenter og den brede offentlighed. Dette første kompendium omhandler det meget aktuelle emne ungdomsarbejdsløshed og unges integration på arbejdsmarkedet. Det bygger på revisionsberetninger, som 14 af Kontaktkomitéens medlemmer udarbejdede mellem 2013 og 2017.
Ungdomsarbejdsløsheden står øverst på dagsordenen i de fleste af EU's medlemsstater og EU's institutioner. I 2016 kunne over 4 millioner unge europæere ikke finde arbejde, og den andel, der oplever langtidsarbejdsløshed, er fortsat høj. Kontaktkomitéens medlemmer ønsker at sikre, at de midler, der bliver brugt til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed på nationalt og overnationalt niveau, bliver brugt effektivt.
Kompendiet foreligger på 24 EU-sprog på dette websted.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret