EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

OR-publikationer i 2020

​​​​​​

I 2020 offentliggjorde 11 overordnede revisionsorganer (OR'er) i EU 53 beretninger ​ om en bred vifte af foranstaltninger truffet på nationalt plan og EU-plan som reaktion på covid-19. Nedenfor finder du links til resuméer af 19​ af de 53 beretninger. Hver af de filer, der indeholder resuméerne (pdf-filer), har links til originalpublikationen, beskriver kort baggrunden for og årsagerne til revisionsaktiviteten og fremhæver de vigtigste revisionsresultater og konklusioner.

 
Klik på "V" for at se alle resuméer under de enkelte OR'er.

 

© Kontaktkomitéen af Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union, Den Europæiske Union, 2022.

Udformning af faktabladene: Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2022
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse.​​​​​​​​
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret