No

​I 2020 offentliggjorde 11 overordnede revisionsorganer (OR'er) i EU 53 beretninger om en bred vifte af foranstaltninger truffet på nationalt plan og EU-plan som reaktion på covid-19. Nedenfor finder du links til resuméer af 19 af de 53 beretninger. Hver af de filer, der indeholder resuméerne (pdf-filer), har links til originalpublikationen, beskriver kort baggrunden for og årsagerne til revisionsaktiviteten og fremhæver de vigtigste revisionsresultater og konklusioner.

Klik på "V" for at se alle resuméer under de enkelte OR'er

Kontakt: Kontaktkomitéen

© Kontaktkomitéen af Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union, Den Europæiske Union, 2022.

Udformning af faktabladene: Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2022

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse.