No

I 2021 offentliggjorde 23 overordnede revisionsorganer (OR'er) i EU over 100 beretninger om en bred vifte af foranstaltninger truffet på nationalt plan og EU-plan som reaktion på covid-19. Nedenfor finder du links til resuméer af udvalgte beretninger. Hver af de filer, der indeholder resuméerne (pdf-filer), har links til originalpublikationen, beskriver kort baggrunden for og årsagerne til revisionsaktiviteten og fremhæver de vigtigste revisionsresultater og konklusioner.

Klik på "v" for at se alle resuméer under de enkelte OR'er.

Kontakt: Kontaktkomitéen

© Kontaktkomitéen af Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union, Den Europæiske Union, 2022

Udformning af faktabladene: Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2022.

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse.