EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Taskforce vedrørende regnskabsstandarder for den offentlige sektor i EU-medlemsstaterne (EPSAS)

​ 
I 2013 vedtog Kontaktkomitéen at oprette en taskforce for nøje at overvåge den proces, Europa-Kommissionen havde iværksat med henblik på at udvikle europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor (EPSAS). Taskforcen har som mandat at spille en aktiv rolle i de taskforcer, Kommissionen opretter vedrørende spørgsmål om EPSAS-forvaltning og -standarder, og at rapportere til Kontaktkomitéen. Den overvåger desuden de relevante udviklinger på EU-niveau og nationalt niveau, navnlig gennem kontakt til de nationale finansministerier, og leverer input til de EPSAS-taskforcer, der er oprettet af Kommissionen. 
 
Kontaktpersoner:
 
Lionel Vareille (Frankrigs OR), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (Tysklands OR), (nadja.paessler@brh.bund.de​)
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret