EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Taskforce vedrørende regnskabsstandarder for den offentlige sektor i EU-medlemsstaterne (EPSAS)

​ 
I 2013 vedtog Kontaktkomitéen at oprette en taskforce for nøje at overvåge den proces, Europa-Kommissionen havde iværksat med henblik på at udvikle europæiske regnskabsstandarder for den offentlige sektor (EPSAS). Taskforcen har som mandat at spille en aktiv rolle i de taskforcer, Kommissionen opretter vedrørende spørgsmål om EPSAS-forvaltning og -standarder, og at rapportere til Kontaktkomitéen. Den overvåger desuden de relevante udviklinger på EU-niveau og nationalt niveau, navnlig gennem kontakt til de nationale finansministerier, og leverer input til de EPSAS-taskforcer, der er oprettet af Kommissionen. 
 
Kontaktpersoner:
 
Lionel Vareille (Frankrigs OR), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (Tysklands OR), (nadja.paessler@brh.bund.de​)
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret