EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Ekspertnetværk vedrørende den uafhængige vurdering af den nationale offentlige økonomiske politik

 

 

På mødet i Riga oprettede Kontaktkomitéen af Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union ved resolution CC-R-2015-01 af 19. juni 2015 et ekspertnetværk vedrørende de uafhængige vurderinger i de rapporter, der forelægges for de nationale parlamenter. Formålet hermed er at:
 
 
  • opstille en ramme for de finansielle analyser, som en række overordnede revisionsorganer med ensartede procedurer udarbejder på forskellige forvaltningsniveauer, der klart viser de anvendte fremgangsmåder og metodologier;
  •  
  • udveksle bedste praksis i forbindelse med den uafhængige vurdering af den offentlige politik, som de overordnede revisionsorganer udfører som led i den kredsløbsproces, der starter med politikplanlægningen og slutter med en analyse af de opnåede resultater, med henblik på igangsætningen af den følgende programmeringsperiode.
 

 

For nærmere oplysninger, kontakt venligst:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret