EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Ekspertgruppen om Revisionskvalitet

 
I december 2002 vedtog formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i de central- og østeuropæiske lande samt Cypern, Malta, Tyrkiet og Den Europæiske Revisionsret, at det var hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for at udarbejde omfattende og detaljerede retningslinjer for revisionskvalitet, som kunne drøftes af de berørte parter, herunder Kontaktkomitéen. En ekspertgruppe blev bedt om at udfærdige sådanne retningslinjer med bistand fra alle interesserede OR og SIGMA.
 
I 2004 færdiggjorde ekspertgruppen retningslinjerne og forelagde dem for formændene for OR i de central- og østeuropæiske lande, Cypern, Malta, Tyrkiet og Den Europæiske Revisionsret samt for Kontaktkomitéen.
 
Endvidere oprettede ekspertgruppen en elektronisk database om revisionskvalitet, som der er adgang til på OR’s intranet (CIRCA), og som opdateres mindst hver sjette måned af de tidligere medlemmer af ekspertgruppen. Ekspertgruppen fuldførte sit mandat i 2007.
 
Yderligere oplysninger:
 
Brian Vella, det overordnede revisionsorgan i Malta (brian.vella@gov.mt)
 
Jacek Mazur, det overordnede revisionsorgan i Polen (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 
 
 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret