EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Den Fælles Arbejdsgruppe om Revisionsaktiviteter

 
Denne arbejdsgruppe var oprindelig en samarbejdsgruppe for kandidatlande, der skulle fremme og lette det praktiske samarbejde i mindre målestok mellem kandidatlandenes og EU-medlemsstaternes OR. Den (omdøbte) Fælles Arbejdsgruppe om Revisionsaktiviteter blev nedsat i 2002.
 
2004-Kontaktkomitéen gav Den Fælles Arbejdsgruppe om Revisionsaktiviteter som mandat at bidrage til at opretholde arbejdsforbindelserne og samarbejdet mellem Kontaktkomitéens OR og formændenes net (kandidatlande og potentielle kandidatlande) og bekræftede derved, at arbejdsgruppen efter maj 2004 var et centralt element i EU’s udvidelse.
 
Den Fælles Arbejdsgruppe om Revisionsaktiviteter støtter formændenes net ved at yde professionel, organisatorisk og teknisk rådgivning og støtte. Den sender Kontaktkomitéen en årlig rapport om omfanget og arten af alle revisionsaktiviteter i mindre målestok.
 
Yderligere oplysninger:
 
Dragos Budulac, det overordnede revisionsorgan i Rumænien (dragos.budulac@rcc.ro)
 
Isabelle Berglund, det overordnede revisionsorgan i Sverige (isabelle.berglund@riksrevisionen.se)
 

Relaterede rapporter:
 
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret