Møde i Kontaktkomitéen for Formændene for de Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Unions Medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret
Dubrovnik, 11.-12. oktober 2018

logo HR CC-final3.png
 
 
Kontaktkomitéens årlige møde blev afholdt i Dubrovnik den 11. og 12. oktober 2018 under ledelse af Republikken Kroatiens overordnede revisionsorgan, der også var vært. Foruden delegationerne fra medlemsstaternes overordnede revisionsorganer (OR'er) og Den Europæiske Revisionsret deltog også formændene for kandidatlandenes OR'er og repræsentanter for SIGMA som aktive observatører.
 
Mødet blev åbnet af Ivan Klešić, formand for Republikken Kroatiens rigsrevisor, og Grozdana Perić, medlem af det kroatiske parlament og formand for dets finans- og budgetudvalg.
 
Mødets første dag var afsat til seminaret "Interaction with Citizens - Opening SAIs" (interaktion med borgerne - åbning af OR'erne). I lyset af den aktuelle udvikling på nationalt og overnationalt niveau (f.eks. brexit, migration, sikkerhed og klimaforandringer) gav seminarets tema anledning til at behandle en bred vifte af emner og drøfte relevante udfordringer og muligheder med hensyn til at forbedre OR'ernes effektivitet.
 
Seminaret blev introduceret af Ivica Tolić, medlem af Europa-Parlamentet, Karen Hill, direktør for SIGMA, og Laetitia Veriter, direktør for Citizens for Europe. Mr Tolić beskrev de aktuelle forhold i Den Europæiske Union, og Karen Hill præsenterede SIGMA's perspektiv på og erfaringer vedrørende interaktion med borgerne. Laetitia Veriter understregede behovet for at udforske de forskellige muligheder for at engagere borgerne i offentlig revision.
 
Under den efterfølgende paneldebat mellem Charles Deguara, formand for Maltas OR, Kay Scheller, formand for Tysklands OR, og Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret, blev der omtalt både positive erfaringer og begrænsninger med hensyn til OR'ers interaktion med borgerne. Deltagerne var enige om, at interaktion med borgerne kun kan udnyttes fuldt ud, hvis OR'erne investerer mere i at opbygge relationer.
 
På mødets anden dag blev der rapporteret om igangværende og nyligt afsluttede aktiviteter i Kontaktkomitéens regi samt om EU-relaterede revisioner udført af OR'erne i Tyskland, Den Tjekkiske Republik, Italien og Polen.
 
Ved mødets afslutning blev formandskabet for Kontaktkomitéen overdraget til formanden for Polens OR, som er vært for Kontaktkomitéens møde i 2019, der finder sted i Warszawa.