EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Erklæringer

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

EU-Kontaktkomitéens erklæring (CC 1/2018)


om mangler i ansvarligheds- og revisionsordningerne vedrørende tilsynsmekanismen for banker i euroområdet
25/09/2015

Kontaktkomitéen – erklæring 2015


Sikring af fuldt reviderbare, ansvarlige og effektive banktilsynsordninger efter indførelsen af den fælles tilsynsmekanisme
11/06/2013

Kontaktkomitéen – erklæring 2013


Vigtigheden af passende revisions- og ansvarlighedsordninger i Den Økonomiske og Monetære Union og EU's økonomiske styring
14/10/2011

Kontaktkomitéen – erklæring 2011


Erklæring rettet til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaternes parlamenter og regeringer


Søg


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret