EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Erklæringer

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

EU-Kontaktkomitéens erklæring (CC 1/2018)


om mangler i ansvarligheds- og revisionsordningerne vedrørende tilsynsmekanismen for banker i euroområdet
25/09/2015

Kontaktkomitéen – erklæring 2015


Sikring af fuldt reviderbare, ansvarlige og effektive banktilsynsordninger efter indførelsen af den fælles tilsynsmekanisme
11/06/2013

Kontaktkomitéen – erklæring 2013


Vigtigheden af passende revisions- og ansvarlighedsordninger i Den Økonomiske og Monetære Union og EU's økonomiske styring
14/10/2011

Kontaktkomitéen – erklæring 2011


Erklæring rettet til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaternes parlamenter og regeringer


Søg


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret