EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Taskforce om den eksterne offentlige revisions opgaver og funktion i lyset af den seneste udvikling i Den Europæiske Unions økonomiske styring

I 2012 gav Kontaktkomitéen taskforcen mandat til at gennemtænke OR's opgaver og funktioner i relation til den seneste udvikling i EU og rapportere tilbage herom. Endvidere skulle taskforcen undersøge forudsætningerne for en effektiv opfyldelse af disse opgaver samt kravene til OR om uafhængighed, effektivitet og troværdighed. Det er målet at kunne yde et passende og effektivt bidrag til fremtidige lovgivningsprocesser, muligvis med en rådgiverfunktion, der bygger på Kontaktkomitéens og dens medlemsorganisationers styrker og erfaringer.
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret