EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Taskforce om den eksterne offentlige revisions opgaver og funktion i lyset af den seneste udvikling i Den Europæiske Unions økonomiske styring

I 2012 gav Kontaktkomitéen taskforcen mandat til at gennemtænke OR's opgaver og funktioner i relation til den seneste udvikling i EU og rapportere tilbage herom. Endvidere skulle taskforcen undersøge forudsætningerne for en effektiv opfyldelse af disse opgaver samt kravene til OR om uafhængighed, effektivitet og troværdighed. Det er målet at kunne yde et passende og effektivt bidrag til fremtidige lovgivningsprocesser, muligvis med en rådgiverfunktion, der bygger på Kontaktkomitéens og dens medlemsorganisationers styrker og erfaringer.
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret