EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Juridisk meddelelse

Ophavsret

© Den Europæiske Revisionsret, 2006-2022​
 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på dette netsted er kun vejledende, og Kontaktkomitéen af OR i EU‑medlemsstaterne og Den Europæiske Revisionsret kan ikke drages til ansvar for dem:
  • Kontaktkomitéens onlinedokumenter kan ikke betragtes som officielle. Kun tekster som vedtaget af Kontaktkomitéen er autentiske
  • Oplysningerne på dette netsted er ikke professionel eller juridisk rådgivning
  • Kontaktkomitéen af OR i EU's medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret lægger stor vægt på, at oplysninger, der udsendes på netstedet, skal være ajourførte og korrekte, men den kan ikke give nogen garanti. Vi vil om nødvendigt søge at rette fejl, vi bliver gjort opmærksom på
  • Kontaktkomitéen af OR i EU's medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret påtager sig intet ansvar for, hvordan dataene og oplysningerne på dette netsted anvendes. Brugerne anvender disse oplysninger på egen risiko og bør derfor udvise den fornødne forsigtighed
  • I oplysningerne på dette netsted kan der være henvisninger til eksterne netsteder, som Kontaktkomitéen af OR i EU's medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret ikke har kontrol over, og som den ikke påtager sig noget ansvar for.
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret