EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Arbejdsgruppe om forebyggelse og bekæmpelse af uregelmæssigheder og svig

 
 
Kontaktkomitéen af Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union nedsatte på mødet den 19. juni 2015 i Riga (Letland) en arbejdsgruppe med henblik på at styrke samarbejdet mellem de overordnede revisionsorganer om at forebygge og bekæmpe uregelmæssigheder og svig og således beskytte EU's indtægter. Arbejdsgruppen har følgende specifikke målsætninger:
 
  • at sætte fokus på de kritiske elementer i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af svig ved at fremme ensartede overvågningsaktioner i de forskellige medlemsstater og udarbejde forslag til forbedringer af EU-lovgivningen
  • at styrke samarbejdet med OLAF, navnlig vedrørende anvendelsen af OLAF's database til overvågning af uregelmæssigheder og svig med henblik på at oprette nationale databaser
  • at harmonisere de europæiske revisionsorganers aktiviteter til forebyggelse og bekæmpelse af uregelmæssigheder og svig
  • at styrke "kontrolkæden"
  • at forbedre procedurerne for inddrivelse af nationale midler og EU-midler
  • at udarbejde forslag til forbedring af de gældende EU-normer.
 
For nærmere oplysninger kontakt venligst:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret