EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Arbejdsgruppen om Beskyttelse af Fællesskabernes Finansielle Interesser

 
Arbejdsgruppen om Beskyttelse af Fællesskabernes Finansielle Interesser blev oprettet i 2001 og havde til opgave:
 
  • i hver enkelt medlemsstat at identificere de gældende retsregler, der skal beskytte Fællesskabernes finansielle interesser, samt opbygningen af den myndighed, der er oprettet i dette øjemed, og dens kompetenceområde og
  • at analysere de bestræbelser, den kompetence og de specifikke aktiviteter, de nationale og/eller centrale/regionale OR udfolder for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser.
 
Arbejdsgruppen fuldførte sit mandat i 2003 efter at have fremlagt sin endelige rapport om “beskyttelsen af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser”, som Kontaktkomitéen vedtog.
 
Yderligere oplysninger:
 
Giovanni Coppola, det overordnede revisionsorgan i Italien (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Relaterede rapporter:
 
 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret