Συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ντουμπρόβνικ, 11‑12 Οκτωβρίου 2018

logo HR CC-final3.png
 
 ​
Η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών διοργανώθηκε από το ανώτατο όργανο ελέγχου της Δημοκρατίας της Κροατίας, το οποίο και προήδρευσε της συνεδρίασης, στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2018, στο Ντουμπρόβνικ. Πέραν των αντιπροσωπειών των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως ενεργοί παρατηρητές οι επικεφαλής των ΑΟΕ των υποψήφιων μελών και εκπρόσωποι του SIGMA.
 
Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Ivan Klešić, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας της Κροατίας, και η Grozdana Perić, βουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών και προϋπολογισμού του κροατικού κοινοβουλίου.
 
Η πρώτη ημέρα της συνεδρίασης ήταν αφιερωμένη στο σεμινάριο με θέμα «Αλληλεπίδραση με τους πολίτες - Ανοικτά ΑΟΕ». Στο πλαίσιο των τρεχουσών εξελίξεων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο (όπως το Brexit, η μετανάστευση, η ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή), το γενικό θέμα του σεμιναρίου παρείχε ευρύ φάσμα επιμέρους θεμάτων προς συζήτηση καθώς και την ευκαιρία να αναλυθούν οι αντίστοιχες προκλήσεις και ευκαιρίες για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των ΑΟΕ.
 
Στο σεμινάριο τον λόγο έλαβαν ο Ivica Tolić, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Karen Hill, διευθύντρια του SIGMA, και η Laetitia Veriter, διευθύντρια του δικτύου «Citizens for Europe». Ο Ivica Tolić παρουσίασε την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Karen Hill ανέλυσε την προοπτική του SIGMA και παρουσίασε εμπειρίες από την αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Η Laetitia Veriter επανέλαβε την ανάγκη διερεύνησης των πιθανών τρόπων συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο έλεγχο.
 
Στη συζήτηση πάνελ που ακολούθησε μεταξύ του Charles Deguara, Γενικού Ελεγκτή της Μάλτας, του Kay Scheller, Προέδρου του ΑΟΕ της Γερμανίας και του Klaus-Heiner Lehne, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν οι θετικές εμπειρίες αλλά και οι περιορισμοί της αλληλεπίδρασης των ΑΟΕ με τους πολίτες. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι, προκειμένου η αλληλεπίδραση με τους πολίτες να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της, τα ΑΟΕ οφείλουν να επενδύσουν περισσότερο στη δημιουργία δεσμών μαζί τους.
 
Η δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης αφιερώθηκε σε ενημερώσεις σχετικά με εν εξελίξει και ήδη ολοκληρωθείσες δραστηριότητες της Επιτροπής Επαφών, καθώς και στους ελέγχους που διενήργησαν σε σχέση με την ΕΕ τα ΑΟΕ της Γερμανίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας.
 
Στο τέλος της συνεδρίασης, η προεδρία της Επιτροπής Επαφών παραδόθηκε στον Πρόεδρο του ΑΟΕ της Πολωνίας, το οποίο θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών το 2019 στη Βαρσοβία.