​​​

Συνάντηση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Λουξεμβούργο, 3‑4 Μαΐου 2022

​​CC_2022_Logo.png

Η ετήσια συνάντηση για το 2022 της Επιτροπής Επαφών φιλοξενήθηκε στο Λουξεμβούργο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), το οποίο ανέλαβε και την προεδρία της. Στη συνάντηση παρευρέθησαν ως ενεργοί παρατηρητές εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας SIGMA και των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών.

Ήταν η πρώτη διά ζώσης συνάντηση των επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ από το 2019, αν και τον Νοέμβριο του 2021 είχε διοργανωθεί διαδικτυακά εκδήλωση υψηλού επιπέδου. Η κύρια συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα στρατηγικά καθήκοντα και τις προκλήσεις που δημιουργεί για τα ΑΟΕ της ΕΕ η αξιολόγηση της (προστιθέμενης) αξίας του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Στην κεντρική ομιλία της, η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της ειδικής ομάδας για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, Céline Gauer, παρουσίασε την εξελισσόμενη ανάπτυξη του ΜΑΑ και την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την υλοποίησή του. Επισήμανε επίσης τις γενικές και μελλοντικές προκλήσεις και υπογράμμισε τις δυνητικές ευκαιρίες που προσφέρει το νέο αυτό μέσο.

Η συνεδρία περιλάμβανε επίσης παρεμβάσεις των Ιωάννη Σαρμά (ΑΟΕ της Ελλάδας), Mauro Orefice (ΑΟΕ της Ιταλίας), Bart Andriessens (ΑΟΕ του Βελγίου), Kay Scheller (ΑΟΕ της Γερμανίας), Mindaugas Macijauskas (ΑΟΕ της Λιθουανίας), Rolands Irklis (ΑΟΕ της Λετονίας) και Sami Yläoutinen (ΑΟΕ της Φινλανδίας), οι οποίοι παρουσίασαν τις περατωθείσες, εν εξελίξει και προβλεπόμενες ελεγκτικές εργασίες των οργάνων τους αναφορικά με τον ΜΑΑ, καθώς και τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η θεματολογία και οι διάφορες πτυχές που καλύφθηκαν ήταν πολλές και διάφορες, από τα διαφορετικά είδη ελέγχων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων έως συγκεκριμένα ζητήματα που ανακύπτουν στους σχετικούς τομείς πολιτικής, καθώς και περισσότερο οριζόντια θεματικά ζητήματα, όπως η πράσινη σήμανση, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και οι χρηματοοικονομικοί και δημοσιονομικοί κίνδυνοι.

Κατά τις συζητήσεις που ακολούθησαν και τις οποίες συντόνισαν οι Helena Lindberg (ΑΟΕ της Σουηδίας), Arno Visser (ΑΟΕ των Κάτων Χωρών) και Ivana Maletić (Μέλος του ΕΕΣ), οι συμμετέχοντες έθιξαν μια σειρά περίπλοκων ζητημάτων, όπως η συμπληρωματικότητα και η προστιθέμενη αξία του ΜΑΑ, η εθνική χρηματοδότηση, η λογοδοσία και ο επιμερισμός των ευθυνών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και ο ειδικός ρόλος των ΑΟΕ ως ανεξάρτητων οργάνων στα πλαίσια των δικλίδων και των ελέγχων. Βάσει των αρχικών διαπιστώσεών τους, τα ΑΟΕ υπογράμμισαν τη σημασία της ανάπτυξης των κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης και δικλίδων.

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, ειδική συνεδρία αφιερώθηκε στην αλλαγή προτύπου που επέφεραν η κρίση της COVID-19 και η εισβολή στην Ουκρανία. Ο Valeriy Patskan, Πρόεδρος του ΑΟΕ της Ουκρανίας, απηύθυνε χαιρετισμό στο ακροατήριο μέσω βιντεοδιάσκεψης και ανέλυσε την κατάσταση στη χώρα του. Εξέφρασε τις ευχές και τις ελπίδες του για τη μετά τον πόλεμο εποχή, όταν η συνεργασία με τους Δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας θα είναι απαραίτητη για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη μεταρρύθμιση του κράτους και των θεσμών του. Ευχαρίστησε επίσης την Επιτροπή Επαφών για την άμεση αντίδρασή της υπέρ του ουκρανικού αγώνα.

Το δεύτερο μέρος της ειδικής συνεδρίας περιλάμβανε την εισήγηση της Nathalie Tocci, Διευθύντριας του Istituto Affari Internazionali και πρώην ειδικής συμβούλου των Ύπατων Εκπροσώπων της ΕΕ Josep Borrell και Federica Mogherini. Η κυρία Tocci ανέλυσε τους ποικίλους παράγοντες που οδήγησαν στην εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και τις διάφορες προοπτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπογράμμισε τη σημασία μιας περισσότερο ολοκληρωμένης/ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά την αυτονομία και την ασφάλεια της ΕΕ, ώστε αυτή να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που εμφανίζονται, είτε αυτές είναι οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19, είτε ο πόλεμος στην Ουκρανία, είτε η κλιματική αλλαγή.

Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Επαφών θα φιλοξενηθεί από το ΑΟΕ της Πορτογαλίας, το οποίο θα έχει και την προεδρία της, το 2023.