Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Δίκτυο για τις εκθέσεις των εθνικών ΑΟΕ σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ (πρώην ομάδα εργασίας)

 
Το Δίκτυο λειτουργεί ως πλατφόρμα για την προώθηση των ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ και της συνεργασίας μεταξύ των ΑΟΕ της ΕΕ. Καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να υποστηρίζει τα ΑΟΕ που συντάσσουν συνολικές εκθέσεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ. Αναγνωρίζοντας τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των εθνικών ΑΟΕ, το Δίκτυο ενθαρρύνει τόσο τη συνεργασία στον τομέα όσο και τον συντονισμό των τρόπων προσέγγισης του ελέγχου και διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με τι μπορεί να περιέχουν και σε τι χρησιμεύουν οι (συνολικές) εκθέσεις για την ΕΕ, με στόχο να υποστηριχθεί η ανάπτυξη κοινών στοιχείων σε αυτές (καθιστώντας δυνατή κατ’ αυτό τον τρόπο τη σύγκριση μεταξύ κρατών μελών).
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
τον κ. Jan van den Bos, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου των Κάτω Χωρών (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Σχετικές εκθέσεις: 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.