Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ειδική ομάδα για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τη Eurostat και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ)

Η ειδική ομάδα για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τη Eurostat και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και συμπροεδρευόταν από τα ΑΟΕ της Δανίας και της Πολωνίας. Γενικός στόχος της ειδικής ομάδας ήταν ο προσδιορισμός τομέων στους οποίους τα ΑΟΕ, η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν, καθώς και η παροχή συμβουλών για συγκεκριμένες δράσεις. Στις δραστηριότητες της ειδικής ομάδας περιλαμβανόταν η κατάρτιση ερωτηματολογίου που αποσκοπούσε στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη σχέση μεταξύ των ΑΟΕ και των ΕΣΥ ως έχει σήμερα, καθώς και η εδραίωση της επαφής με τις ΕΣΥ, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πιθανή συνεργασία. Κατά τη συνεδρίασή της στην Κοπεγχάγη τον Ιούνιο του 2012, η ειδική ομάδα συζήτησε – με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Eurostat και της ΕΣΥ της Δανίας – τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, καθώς και τις νομικές απαιτήσεις και πιθανές μορφές συνεργασίας. Η ειδική ομάδα υπέβαλε έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά την συνάντηση της Επιτροπής Επαφών το 2012. Οι εργασίες της ειδικής ομάδας ολοκληρώθηκαν με την κατάρτιση έκθεσης ανασκόπησης και την έκδοση του ψηφίσματος σχετικά με τη συνεργασία των ΑΟΕ με τη Eurostat και τις ΕΣΥ (CC-R-2012-2).
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
την κα Nanna Henning (συμπρόεδρο), Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Δανίας (nh@rigrevisionen.dk)
 
τον κ. Jacek Mazur (συμπρόεδρο), Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Πολωνίας (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)
 

Σχετικές εκθέσεις:
 
 
 
06/10/2013

Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions


In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.