Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Browse publications

29/04/2020

Auditikompendium - Rahvatervis


Kompendiumis esitatakse ka taustteavet rahvatervise, selle õigusliku aluse, peamiste eesmärkide ning valdkonnaga seotud kohustuste kohta liikmesriikide ja ELi tasandil. Lisaks kirjeldatakse väljaandes peamisi probleeme, millega EL ja selle liikmesriigid valdkonnas silmitsi seisavad. Rahvatervise teemat on keeruline auditeerida. Viimastel aastatel tehtud auditite suur arv näitab aga valdkonna olulisust ELi kodanike jaoks.
16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

ELi kontaktkomitee avaldus (CC 1/2018)


euroala pankade järelevalvemehhanismi aruandekohustuse ja auditeerimiskorra puuduste kohta
28/06/2018

Kontaktkomitee auditikogumik: noorte töötus ja noorte integreerimine tööturule


Auditikogumiku näol avaldab kontaktkomitee uut liiki väljaande, mille eesmärk on tõhustada oma sidusrühmadele ja laiemale üldsusele asjakohaste auditisõnumite edastamist. Esimeses väljaandes keskendutakse äärmiselt päevakajalisele teemale, milleks on noorte töötus ja noorte tööturule integreerimine. Kogumik põhineb kontaktkomitee 14 liikmesriigi poolt aastatel 2013–2017 koostatud auditiaruannetel.
Noorte töötus on tähtis päevakorraküsimus enamiku ELi liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. 2016. aastal ei suutnud üle 4 miljoni noore tööd leida ja pikaajalise töötusega silmitsi seisvate noorte osakaal on endiselt suur. Kontaktkomitee liikmed püüavad liikmesriikide ja riigiülesel tasandil tagada noorte töötuse vastu võitlemiseks kasutatavate vahendite tulemusliku kasutamise.
Kogumik on sellel veebisaidil kättesaadav ELi 24 keeles.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017


Otsi


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda