Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Kõrgeimate kontrolliasutuste 2021. aasta väljaanded

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2021. aastal avaldas 23 ELi kõrgeimat kontrolliasutust üle 100 aruande mitmesuguste meetmete kohta, mida rakendati riigisisesel ja riikideülesel tasandil COVID-19-le reageerimiseks. Allpool toodud lingid osutavad valitud aruannete kokkuvõtetele. Iga kokkuvõte (pdf) sisaldab linke vastava aruande originaalversioonile. Lisaks esitatakse ülevaade auditi kontekstist ja põhjustest ning tuuakse välja peamised leiud ja järeldused.​

Klõpsake "v"​-nupul, et näha kõiki kokkuvõtteid kõrgeimate kontrolliasutuste kaupa.

Kontakt: Kontaktkomitee

© Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee, Euroopa Liit, 2022.

Teabelehtede kujundus: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2022​
Reprodutseerimine on lubatud tingimusel, et allikale on viidatud.

​​​​
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda