Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Audititegevuse ühine töörühm

 
Algselt kandidaatriikide töörühmana tegevust alustanud töörühma eesmärk oli edendada ja hõlbustada väikesemahulist ja praktilist koostööd kandidaatriikide ja ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste vahel; 2002. aastal nimetati töörühm ümber audititegevuse ühiseks töörühmaks.
 
2004. aastal kinnitas kontaktkomitee, et pärast 2004. aasta mais toimunud ELi laienemist on audititegevuse ühisel töörühmal keskne roll, aidates säilitada tööalaseid sidemeid ja koostööd kontaktkomitee kõrgeimate kontrolliasutuste ja presidendi võrgustiku (kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid) vahel.
 
Audititegevuse ühine töörühm pakub presidendi võrgustikule erialast, organisatsioonilist ja tehnilist nõu ning tuge. Audititegevuse ühise töörühma eesistuja esitab kontaktkomiteele aastaaruande kõigi väikesemahuliste audititoimingute taseme ja iseloomu kohta.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Dragos Budulac, Rumeenia kõrgeim kontrolliasutus (dragos.budulac@rcc.ro)

Isabelle Berglund, Rootsi kõrgeim kontrolliasutus (isabelle.berglund@riksrevisionen.se
 
 

Teemakohased aruanded:
 
 
 
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda