Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Avaldused

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

ELi kontaktkomitee avaldus (CC 1/2018)


euroala pankade järelevalvemehhanismi aruandekohustuse ja auditeerimiskorra puuduste kohta
25/09/2015

Kontaktkomitee 2015. aasta avaldus


Täielikult auditeeritava, aruandekohustust kindlustava ja mõjusa pangandusjärelevalve korra tagamine pärast ühtse järelevalvemehhanismi kasutuselevõtmist
11/06/2013

Kontaktkomitee 2013. aasta avaldus


Asjakohase auditeerimiskorra ja aruandekohustuse tähtsus majandus- ja rahaliidu ning ELi majandusjuhtimise jaoks
14/10/2011

Kontaktkomitee 2011. aasta avaldus


Avaldus Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu liikmesriikidele ja valitsustele


Otsi


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda