No

Käibemaksu töörühm loodi foorumina, kus vahetatakse kogemusi käibemaksusüsteemi toimimise kohta ELis ja pööratakse erilist tähelepanu alljärgnevale:

  1. üldised suunad käibemaksu valdkonnas;
  2. liikmesriikide vaheline halduskoostöö;
  3. pettusest tingitud saamata jääv käibemaks ning pettusevastase tegevuse mõjusus;
  4. ühendusesisese käibemaksupettuse käsitlemine;
  5. käibemaksuvaldkonna arengusuundade jälgimine;
  6. käibemaksu auditi alase koostöö edendamine.

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Teemakohased aruanded: