Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Käibemaksu töörühm

Käibemaksu töörühm loodi foorumina, kus vahetatakse kogemusi käibemaksusüsteemi toimimise kohta ELis ja pööratakse erilist tähelepanu alljärgnevale:
  • üldised suunad käibemaksu valdkonnas;
  • liikmesriikide vaheline halduskoostöö;
  • pettusest tingitud saamata jääv käibemaks ning pettusevastase tegevuse mõjusus;
  • ühendusesisese käibemaksupettuse käsitlemine;
  • käibemaksuvaldkonna arengusuundade jälgimine;
  • käibemaksu auditi alase koostöö edendamine.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)​​
 

Teemakohased aruanded:
 
 
12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda