Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
Ilmoitamme EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedoksenne, että kirjautuessanne järjestelmään se aktivoi evästeen. Jos ette halua evästettä, älkää vierailko sivustolla. Evästettä käytetään tallentamaan kielivalintanne eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja. Eväste poistuu vuoden kuluttua.

Koosteet

17/12/2020

Kyberturvallisuutta koskeva yhteyskomitean tarkastuskooste


Tämänvuotinen tarkastuskooste käsittelee kyberturvallisuutta. Se oli kriittinen aihe yhteiskunnissamme jo ennen covid-19-pandemian puhkeamista. Tarkastuskooste sisältää taustatietoa kyberturvallisuudesta, keskeisistä strategisista aloitteista ja asiaan liittyvistä säädöksistä EU:ssa. Lisäksi siinä kuvataan merkittävimpiä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kohtaamia haasteita. Niitä ovat esimerkiksi uhat, joita kohdistuu yksittäisten EU:n kansalaisten oikeuksiin henkilötietojen väärinkäytön muodossa sekä riski siitä, että instituutiot eivät kyberhyökkäysten seurauksena kykene huolehtimaan olennaisista julkisista palveluista tai niiden toimintakyky rajoittuu. Tarkastuskooste perustuu 13 ylimmän tarkastuselimen toimittamien tarkastusten tuloksiin.
29/04/2020

Tarkastuskooste - Kansanterveys


Tarkastuskoosteessa annetaan jonkin verran taustatietoa kansanterveydestä sekä sen oikeusperustasta ja päätavoitteista samoin kuin kansanterveyteen liittyvistä vastuista jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla. Koosteessa kuvataan lisäksi keskeisiä haasteita, joita EU ja sen jäsenvaltiot kohtaavat tällä alalla. Kansanterveys on mutkikas ala tarkastaa. Mutta vaikka näin olisikin, viime vuosina toimitettujen tarkastusten suuri määrä kertoo siitä, että ala on hyvin tärkeä EU:n kansalaisille.
28/06/2018

Yhteyskomitean tarkastuskooste – Nuorisotyöttömyys ja nuorten integroituminen työmarkkinoille


Yhteyskomitea julkistaa tarkastuskoosteen myötä uudenlaisen julkaisun, jonka tarkoituksena on välittää paremmin merkittävää tarkastustietoa sen sidosryhmille ja laajemmalle yleisölle. Tässä ensimmäisessä painoksessa käsitellään erittäin ajankohtaista aihetta – nuorisotyöttömyyttä ja nuorten integroitumista työmarkkinoille. Se perustuu 14 yhteyskomitean jäsenen vuosina 2013–2017 laatimiin tarkastuskertomuksiin.
Nuorisotyöttömyys on useimpien EU:n jäsenvaltioiden sekä toimielinten asialistan kärjessä. Vuonna 2016 yli neljä miljoonaa nuorta eurooppalaista oli työttömänä, ja pitkäaikaistyöttömien osuus on yhä suuri. Yhteyskomitean jäsenet pyrkivät varmistamaan kansallisella ja ylikansallisella tasolla, että nuorisotyöttömyyden torjuntaan käytetyt varat käytetään vaikuttavalla tavalla.
Tarkastuskooste on saatavilla 24:lla EU:n kielellä tällä verkkosivulla.


Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.