No

Yhteyskomitean kokous Varsovassa 11.–12. joulukuuta 2006
 
 
 
EU:n ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin yhteyskomitean vuosittaista kokousta isännöi Puolan ylin tarkastuselin ja kokouksen puheenjohtajana toimi ylimmän valvontaelimen pääjohtaja Mirosław Sekuła. Ehdokasvaltioiden Bulgarian, Kroatian, Romanian ja Turkin ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sekä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) kehitysaloitteesta (IDI, INTOSAI Development Initiative) vastaavien tahojen, EUROSAIn koulutuskomitean sekä SIGMAn edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.
 
Kokouksen yhteydessä pidettiin seminaari “Ylimpien tarkastuselinten osuus EU-varoihin liittyvän tilivelvollisuuden edistämisessä”.
 
Vierailevina puhujina olivat Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas ja Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Szabolcs Fazakas.
 
Osallistujat keskustelivat muun muassa kansallisiin ilmoituksiin liittyvästä kehityksestä, kansallisten tarkastuselinten ja Euroopan komission välisten suorien kontaktien eduista ja esteistä, mahdollisuudesta kehittää yhteistä metodologiaa ja tarkastusstandardeja sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tarkastuselinten välisen yhteistyön eduista ja esteistä jäsenvaltioihin suuntautuvien tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäyntien aikana.
 
Ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat keskustelivat myös keinoista lujittaa yhteistyötä ja tarkastelivat EU-varojen hoitoon liittyviä aiheita käsittelevien työryhmien töiden tuloksia. Työryhmien aihepiireinä olivat: julkiset hankinnat, arvonlisävero, maatalous, rakennerahastot, ylimpien tarkastuselinten kansalliset kertomukset EU:n varainhoidosta ja tarkastusten laatu. Lisäksi esiteltiin ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden ylimpien tarkastuselinten välisen yhteistyön tulokset.