Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
Ilmoitamme EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedoksenne, että kirjautuessanne järjestelmään se aktivoi evästeen. Jos ette halua evästettä, älkää vierailko sivustolla. Evästettä käytetään tallentamaan kielivalintanne eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja. Eväste poistuu vuoden kuluttua.

2008


EU:n 27 jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti kokoontuivat Luxemburgissa 1.-2. joulukuuta 2008
 

 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin isännöi Luxemburgissa EU:n ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien yhteyskomitean kaksipäiväistä vuosittaista kokousta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Caldeira. Kokouksessa olivat läsnä Euroopan unionin 27 jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja ehdokasvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sekä EUROSAIn koulutuskomitean ja SIGMAn edustajat, jotka osallistuivat kokoukseen tarkkailijoina.
 
Yhteyskomitean vuoden 2008 kokous sijoittui ajankohtaan, jona maailmanlaajuinen rahamarkkinoiden kriisi vavisutti yhä Eurooppaa ja muuta maailmaa.. Tästä syystä vuoden 2008 yhteyskomitean kokouksen keskustelujen keskeinen aihe oli EU:n talousarviouudistus ja tarkistettu Lissabonin strategia 2008–2010. Molemmat ovat EU:ta ja sen jäsenvaltioita koettelevan rahoituskriisin hoidon kannalta relevantteja aiheita ja niitä käsiteltiin paneelikeskusteluissa.
 
Rahoituksen suunnittelusta ja talousarviosta tuolloin vastannut komission jäsen Dalia Grybauskaité piti EU:n talousarviouudistusta käsittelevän avausesitelmän. Esitelmää seurannut keskustelu osoitti, että toimet ovat tarpeen ja että ylimmillä tarkastuselimillä on tässä suhteessa tärkeä rooli. Ylimpien tarkastuselinten riskinarvioinnilla on ratkaiseva merkitys taloudellisessa ympäristössä, jossa rahavirrat ovat tyrehtyneet.
 
Tarkistetusta Lissabonin strategiasta 2008 -2010 keskusteltiin niin ikään -kuvatun tilanteen pohjalta. Osallistujat olivat optimistisia sen suhteen, että tarkistettu Lissabonin strategia saattaisi auttaa lievittämään rahoituskriisin kielteisiä vaikutuksia.
 
Kokouksen toisena päivänä vaihdettiin kokemuksia ja tietoja yhteistyön tuloksista. Keskustelujen kohteena olivat tietyt EU-varojen hoitoon liittyvät erityisalat ja tarkastuskysymykset, minkä lisäksi kaavailtiin tulevia toimia.
 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.