No
​Euroopan tilintarkastustuomioistuin (Ranskan johdolla)
EU:n yhteyskomitean kokous Luxemburgissa18. ja 19. lokakuuta 2010
 
 
Yhteyskomiteassa kokoontuvat vuosittain EU:n ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti sekä ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat. Vuonna 2010 Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa Luxemburgissa kokoontuneen yhteyskomitean puheenjohtajana toimi ensimmäistä kertaa Ranskan ylimmän tarkastuselimen ensimmäinen presidentti Didier Migaud, joka johti kokousta tiiviissä yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vitor Caldeiran kanssa. Tämän järjestelyn ansiosta kyettiin pitämään yllä komiteoiden valmisteluista vastaavien kolmen pääjohtajan ”troikaa”. Vuonna 2011 komitea kokoontuu jälleen Luxemburgissa.
 
Kuten jo joidenkin vuosien ajan on ollut käytäntönä, tapahtuma alkaa seminaarilla, jonka aiheena oli tänä vuonna kansallisten parlamenttien rooli Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Aiheen historiallisista, lainsäädännöllisistä, institutionaalisista ja poliittisista näkökohdista oli pyydetty puhumaan lukuisia henkilöitä: Ranskan senaatin Eurooppa-asioiden osaston johtaja Jean Laporte; entinen ulkoministeri, entinen Luxemburgin edustajainhuoneen jäsen ja entinen Euroopan parlamentin jäsen Colette Flesch sekä Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen jäsen ja entinen julkisten varojen komitean puheenjohtaja Edward Leigh. Myös Suomen valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, Portugalin tilintarkastuselimen (Tribunal des Contas) pääjohtaja Guilherme d’Oliveira Martins ja Puolan ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja Jacek Jezierski esittivät puheenvuoron.
 
Lissabonin sopimuksen myötä toissijaisuusperiaatteen toteutumista koskevan valvontavallan saaneilla kansallisilla parlamenteilla on yhteisön tasolla entistä aktiivisempi rooli. Julkisessa keskustelussa EU:n varojen hallinnoinnilla ja valvonnalla on kuitenkin edelleen vain vähäinen ja osallistujamaiden mukaan epävakaa sija.
 
Varainhoitoasetuksen tarkistus tarjosi niin ikään mahdollisuuden keskustella valvonnan muutoksista verotuksesta ja tulliliitosta, tarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komission jäsenen Algirdas Semetan läsnäollessa. Erittäin vilkkaan keskustelun aikana käsiteltiin erityisesti hyväksyttävää riskitasoa.
Komitea tarjosi myös tilaisuuden vaihtaa kokemuksia EU:n varojen valvonnasta; Tanskan ja Alankomaiden ylimpien tarkastuselinten edustajat pitivät aiheesta esitelmän.
 
Komitean ja sen työryhmien toimista on syytä mainita useita merkittäviä saavutuksia: komitean hallinnointia on pohdittu perusteellisesti pääjohtajille ja presidenteille tehtyjen kyselyjen tuloksena, ja pohdinnan seurauksena yhteyskomitean toimintaa on painotettu uudelleen yhteisön haasteisiin ja niihin liittyvään keskusteluun; yhteisiä tarkastusstandardeita käsittelevä työryhmä esitti loppuraporttinsa; Alankomaiden ja Latvian ylimpien tarkastuselinten johdolla käynnistettiin kaksi uutta toiminta-alaa.
 
Yhdyshenkilöiden vastuualueeseen kuuluu varmistaa komitean päätösten seuranta ja helpottaa päätösten täytäntöönpanoa kaikilla käsitellyillä osa-alueilla.