EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yhteyskomitean kokous
Dubrovnik, 11.-12. lokakuuta 2018

logo HR CC-final3.png
 
 
Yhteyskomitean vuotuista kokousta isännöi Kroatian tasavallan ylin tarkastuselin, joka myös toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokous pidettiin Dubrovnikissa 11. ja 12. lokakuuta 2018. Jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen delegaatioide​n lisäksi ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja SIGMAn edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.
 
Kokouksen avasivat Kroatian tasavallan ylimmän tarkastuselimen pääjohtaja Ivan Klešić ja Grozdana Perić, joka on Kroatian parlamentin jäsen sekä parlamentin valtiovarain- ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja.
 
Ensimmäisenä kokouspäivänä järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin ylimpien tarkastuselinten ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta ("Interaction with Citizens – Opening SAIs"). Seminaarissa käsiteltiin lukuisia aihealueita nykyisten kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vallitsevien kehityssuuntausten valossa (esim. brexit, muuttoliike, turvallisuus ja ilmastonmuutos). Seminaari tarjosi myös tilaisuuden keskustella ylimpien tarkastuselinten kannalta relevanteista haasteista ja siitä, miten ne voisivat tehostaa toimintaansa.
 
Seminaarin esittelijöinä toimivat Euroopan parlamentin jäsen Ivica Tolić, SIGMAn johtaja Karen Hill ja Citizens for Europe ‑järjestön johtaja Laetitia Veriter. Ivica Tolić käsitteli Euroopan unionin tilaa, ja Karen Hill esitti SIGMAn kannan ja kokemuksia vuorovaikutuksesta kansalaisten kanssa. Laetitia Veriter toi esille tarpeen tutkia, miten kansalaiset voitaisiin osallistaa julkiseen tarkastukseen.
 
Esittelyä seurasi paneelikeskustelu Maltan ylimmän tarkastuselimen pääjohtajan Charles Deguaran, Saksan ylimmän tarkastuselimen pääjohtajan Kay Schellerin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Klaus-Heiner Lehnen välillä. Keskustelussa tuli esiin myönteisiä kokemuksia sekä rajoitteita ylimpien tarkastuselinten vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että kansalaisten kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta saatavan hyödyn optimointi edellyttäisi ylimmiltä tarkastuselimiltä mittavampaa investointia yhteyksien luomiseen.
 
Toisena kokouspäivänä keskityttiin raportointiin käynnissä olevista ja hiljattain päätökseen saaduista yhteyskomitean toimista. Lisäksi käsiteltiin EU:hun liittyviä tarkastuksia, joita Saksan, Tšekin, Italian ja Puolan ylimmät tarkastuselimet olivat toimittaneet.
 
Kokouksen lopussa yhteyskomitean puheenjohtajuus siirrettiin Puolan ylimmän tarkastuselimen pääjohtajalle. Puolan ylin tarkastuselin isännöi yhteyskomitean kokousta Varsovassa vuonna 2019.