Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

2019

Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien yhteyskomitea kokoontui Varsovassa 27.–28. kesäkuuta 2019

Yhteyskomitean vuosittaista kokousta isännöi Puolan ylin tarkastuselin (NIK), ja kokouksen puheenjohtajana toimi NIKin pääjohtaja Krzysztof Kwiatkowski. Lisäksi kokoukseen osallistui tarkkailijoina ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajia ja SIGMAn edustajia.

Kokouksen keskeisen osan muodosti seminaari “Digital Europe: Challenges and Opportunities for EU SAIs", jossa käsiteltiin digitalisaation mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Seminaarin puheenjohtajana toimi valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari. Euroopan komissio pitää ensisijaisena digitaalisten sisämarkkinoiden strategian sekä Euroopan digitaalistrategian toteuttamista. Lisäksi ylimmillä tarkastuselimillä on yhä suurempi tarve hyödyntää sähköisiä välineitä tarkastusten tukena. Seminaari tarjosi näin ollen mahdollisuuden keskustella siitä, mikä on EU:n ylimpien tarkastuselinten rooli digitalisaation yhteydessä Euroopan unionissa. Keskustelun alustivat Puolan digitalisaatioministeri Marek Zagórski, Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 2014–2019 toiminut Michał Boni sekä komissiota edustanut Małgorzata Nikowska viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastosta. Marek Zagórski esitteli aihetta jäsenvaltion (Puolan), Michał Boni kansalaisten ja Małgorzata Nikowska komission näkökulmasta.

Seminaarin jälkeen järjestettiin kaksi paneelikeskustelua. Ensimmäiseen paneelikeskusteluun osallistuivat puheenjohtajana toiminut Janar Holm (Viron ylin tarkastuselin) sekä Charles Deguara (Maltan ylin tarkastuselin), Stefan Lundgren (Ruotsin ylin tarkastuselin) ja Tomaž Vesel (Slovenian ylin tarkastuselin). He keskustelivat tuloksellisuustarkastusten haasteista ja mahdollisuuksista, jotka liittyvät EU:n ja kansallisiin ohjelmiin sähköisen hallinnon ja kyberturvallisuuden aloilla. Keskustelussa korostettiin vaikutusta, joka digitaalimurroksella on ylimpien tarkastuselinten työhön. Niiden tarkastuksissa käytetäänkin yhä useammin informaatioteknologiaa.

Toisen paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi Manfred Kraff Euroopan komission sisäisestä tarkastuksesta. Keskustelussa käsiteltiin muun muassa digitaalisten resurssien hyödyntämistä tarkastuksissa. Keskusteluun osallistuivat Vítor Caldeira (Portugalin ylin tarkastuselin), Kay Scheller (Saksan ylin tarkastuselin), Arno Visser (Alankomaiden ylin tarkastuselin) ja Tytti Yli-Viikari (valtiontalouden tarkastusvirasto). Paneeli toi esiin esimerkkejä hyvistä käytännöistä, kuten innovatiivisista toimintatavoista, strategioista ja välineistä, joiden avulla ylimmät tarkastuselimet voivat varmistaa, että tarkastuksilla saadaan aikaan lisäarvoa.

EU:n ylimmät tarkastuselimet edistävät digitalisaatiota työnsä kautta ja käyttämällä työssään soveltuvissa tapauksissa digitaalisia välineitä ja ratkaisuja. Yhteyskomitean johtopäätöksenä oli, että täyttääkseen tehtävänsä digitalisaatioprosessissa EU:n ylimpien tarkastuselinten on

  • tarkastettava digitalisaation toteuttamisen kannalta oleelliset toimet ja valmiudet
  • varmistettava, ettei ylimpien tarkastuselinten pääsy niiden tarvitsemiin tietoihin rajoitu digitalisaation seurauksena
  • investoitava teknologiaan, ideoihin ja ihmisiin ja siten varmistettava, että ylimmillä tarkastuselimillä on digitaaliset valmiudet toimittaa asianomaisia tarkastuksia
  • optimoitava ylimpien tarkastuselinten tarkastustavat ja ‑menettelyt tämän tilanteen edellyttämällä tavalla
  • käytettävä digitaalista viestintää tarjotessaan tietoa kansalaisyhteiskunnan käyttöön ja kuullessaan tarvittaessa työprosessinsa aikana sidosryhmiä.

 
Toisena kokouspäivänä yhteyskomitea perehtyi työryhmien työn tuloksiin, muuhun suunnitteilla olevaan toimintaan ja (NIKin ja Alankomaiden ylimmän tarkastuselimen koordinoiman) ilmanlaatua koskeneen kansainvälisen tarkastuksen tulokseen sekä (Latvian ylimmän tarkastuselimen toimittamaan) tarkastukseen, jonka kohteena oli julkisen sektorin tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri.

Yhteyskomitea kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa 2020 Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.