Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
Ilmoitamme EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedoksenne, että kirjautuessanne järjestelmään se aktivoi evästeen. Jos ette halua evästettä, älkää vierailko sivustolla. Evästettä käytetään tallentamaan kielivalintanne eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja. Eväste poistuu vuoden kuluttua.

Yhteyskomitean toimintaperiaatteet

 
Yhteyskomitea on itsenäinen, riippumaton ja epäpoliittinen elin, jossa kokoontuvat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Yhteyskomitea tarjoaa keskustelufoorumin, jossa voidaan käsitellä EU:hun liittyviä yhteistä etua koskevia kysymyksiä.
 
Yhteyskomitea sitoutuu:
  • edistämään vuoropuhelua ja yhteistyötä tarkastuksen ja siihen liittyvien toimintojen alalla
  • laatimaan ja edistämään yhteisiä kantoja esiin nousevista uusista tarkastukseen ja tilivelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä
  • tukemaan yhteyskomitean jäseninä olevia ylimpiä tarkastuselimiä sekä EU:n laajentumispolitiikan kohteena olevien maiden ylimpiä tarkastuselimiä.  
 
Tukemalla jäsentensä välistä yhteistyötä yhteyskomitea edistää osaltaan vaikuttavaa ulkoista tarkastusta ja tilivelvollisuutta EU:ssa ja tukee EU:n varainhoidon parantamista sekä hyvää hallintotapaa EU:n kansalaisten eduksi.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.