Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

Yhteyskomitean toimintaperiaatteet

 
Yhteyskomitea on itsenäinen, riippumaton ja epäpoliittinen elin, jossa kokoontuvat Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Yhteyskomitea tarjoaa keskustelufoorumin, jossa voidaan käsitellä EU:hun liittyviä yhteistä etua koskevia kysymyksiä.
 
Yhteyskomitea sitoutuu:
  • edistämään vuoropuhelua ja yhteistyötä tarkastuksen ja siihen liittyvien toimintojen alalla
  • laatimaan ja edistämään yhteisiä kantoja esiin nousevista uusista tarkastukseen ja tilivelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä
  • tukemaan yhteyskomitean jäseninä olevia ylimpiä tarkastuselimiä sekä EU:n laajentumispolitiikan kohteena olevien maiden ylimpiä tarkastuselimiä.  
 
Tukemalla jäsentensä välistä yhteistyötä yhteyskomitea edistää osaltaan vaikuttavaa ulkoista tarkastusta ja tilivelvollisuutta EU:ssa ja tukee EU:n varainhoidon parantamista sekä hyvää hallintotapaa EU:n kansalaisten eduksi.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.