Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
Ilmoitamme EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedoksenne, että kirjautuessanne järjestelmään se aktivoi evästeen. Jos ette halua evästettä, älkää vierailko sivustolla. Evästettä käytetään tallentamaan kielivalintanne eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja. Eväste poistuu vuoden kuluttua.

Oikeudellinen huomautus

Tekijänoikeudet

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 2006–2021
 
 

Vastuuvapauslauseke

EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin eivät vastaa tällä sivustolla olevasta materiaalista, joka on esitetty ainoastaan tiedotustarkoituksessa. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
  • Sivustolla toisinnetut asiakirjat eivät ole virallisia asiakirjoja. Ainoastaan yhteyskomitean hyväksymät tekstit ovat todistusvoimaisia.
  • Sivustolla annetut tiedot eivät ole ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja. 
  • EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yhteyskomitea pyrkii varmistamaan, että tällä sivustolla julkaistut tiedot ovat ajan tasalla ja täsmällisiä, mutta se ei voi sitä taata. Korjaamme asianmukaisesti tietoomme saatetut virheet.
  • EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yhteyskomitea ei vastaa sivustolla esitettyjen tietojen käytöstä. Käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja käyttäjien olisi syytä ryhtyä tarvittaviin varotoimiin ennen kuin he käyttävät kyseisiä tietoja.
  • Sivustolla esitetyistä tiedoista saattaa olla linkki ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yhteyskomitean valvonnassa eivätkä sen vastuulla.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.