Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Cnuasaigh

28/06/2018

Coimre Staitisticí Iniuchóireachta: Dífhostaíocht i measc na hóige agus daoine óga a lánpháirtiú sa mhargadh saothair


The Contact Committee (CC) issues with the Audit Compendium a new type of publication, meant to enhance the communication of relevant audit messages to its stakeholders and the broader public. This first edition is dedicated to the highly topical issue of youth unemployment and the integration of young people into the labour market. It is based on audit reports produced by 14 CC members between 2013 and 2017.
Youth unemployment stands at the top of the agendas of most EU Member States and of the European Institutions. In 2016, over 4 million young Europeans could not find work and the proportion facing long-term unemployment remains high. The CC members aim to ensure at national and supra-national level that the funds used to combat youth unemployment are used effectively.
The compendium is available in 24 EU languages on this website.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.