Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Foilseacháin de chuid na nUasfhoras Iniúchóireachta 2020

​​​​​​

In 2020, d’fhoilsigh 11 Uasfhoras Iniúchóireachta de chuid an Aontais 53 thuarascáil​ ar raon leathan de bhearta a glacadh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais mar fhreagairt ar COVID-19. Gheobhaidh tú thíos na naisc chuig na hachoimrí ar 19 de 53 thuarascáil. I ngach comhad achoimre (pdf) tá naisc chuig an mbunfhoilseachán, tugtar cuntas gairid ar an gcomhthéacs agus ar na cúiseanna a bhí leis an ngníomhaíocht iniúchóireachta, agus leagtar béim ar na príomhthorthaí agus ar na conclúidí.

 
Cliceáil ar "v" le do thoil chun na hachoimrí go léir in aghaidh an Uasfhorais Iniúchóireachta a leathnú agus a fheiceáil.

 
Teagmháil: Coiste Teagmhála

© Coiste Teagmhála Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh, an tAontas Eorpach, 2022

Dearadh na mbileog eolais: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg 2022
Ceadaítear ábhar a atáirgeadh ar choinníoll go dtugtar aitheantas don fhoinse.
​​​​​​​​
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.