No

​In 2021, d’fhoilsigh 23 Uasfhoras Iniúchóireachta de chuid an Aontais níos mó ná 100 tuarascáil ar raon leathan de bhearta a glacadh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais mar fhreagairt ar COVID-19. Gheobhaidh tú thíos na naisc chuig na hachoimrí ar na tuarascálacha roghnaithe. I ngach comhad achoimre (pdf), tá naisc chuig an mbunfhoilseachán; tugtar cuntas gairid ar an gcomhthéacs agus ar na cúiseanna a bhí leis an ngníomhaíocht iniúchóireachta; agus leagtar béim ar na príomhthorthaí agus ar na conclúidí.

Cliceáil ar "v" le do thoil chun na hachoimrí go léir in aghaidh an Uasfhorais Iniúchóireachta a leathnú agus a fheiceáil.

Teagmháil: Coiste Teagmhála

© Coiste Teagmhála Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh, an tAontas Eorpach, 2022

Dearadh na mbileog eolais: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg 2022

Ceadaítear ábhar a atáirgeadh ar choinníoll go dtugtar aitheantas don fhoinse.