Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Foilseacháin de chuid na nUasfhoras Iniúchóireachta 2021

​​​​​​​​​​​​​​​

In 2021, d’fhoilsigh 23 Uasfhoras Iniúchóireachta de chuid an Aontais níos mó ná 100 tuarascáil ar raon leathan de bhearta a glacadh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais mar fhreagairt ar COVID-19. Gheobhaidh tú thíos na naisc chuig na hachoimrí ar na tuarascálacha roghnaithe. I ngach comhad achoimre (pdf), tá naisc chuig an mbunfhoilseachán; tugtar cuntas gairid ar an gcomhthéacs agus ar na cúiseanna a bhí leis an ngníomhaíocht iniúchóireachta; agus leagtar béim ar na príomhthorthaí agus ar na conclúidí.​

Cliceáil ar "v" le do thoil chun na hachoimrí go léir in aghaidh an Uasfhorais Iniúchóireachta a leathnú agus a fheiceáil.

Teagmháil: Coiste Teagmhála

© Coiste Teagmhála Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh, an tAontas Eorpach, 2022

Dearadh na mbileog eolais: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg 2022
Ceadaítear ábhar a atáirgeadh ar choinníoll go dtugtar aitheantas don fhoinse.​

​​​​
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.