Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Líonra saineolaithe maidir le measúnú neamhspleách ar na beartais eacnamaíocha náisiúnta poiblí

 

 

Ag an gcruinniú a bhí aige i Ríge an 19 Meitheamh 2015, bhunaigh Coiste teagmhála Uasfhoras Iniúchóireachta an Aontais, trí rún CC-R-2015-01, líonra saineolaithe maidir le measúnuithe neamhspleácha atá sna tuarascálacha a chuirtear faoi bhráid na bparlaimintí náisiúnta. Is é an aidhm atá ann na nithe seo a leanas a shocrú:
 
 
  • creat le haghaidh anailís airgeadais a dhéantar, ar leibhéil éagsúla rialtais, trí líon sonrach UIIanna le nósanna imeachta comhchosúla, agus béim á leagan ar na rialacha agus ar an modheolaíocht a chuirtear i bhfeidhm;
  •  
  • malartú dea-chleachtas maidir leis na measúnuithe neamhspleácha a dhéanann UIIanna maidir le beartais phoiblí, mar chuid den phróiseas ciorclach a thosaíonn le clársceidealú beartas agus a chríochnaíonn le hanailís ar na torthaí a fuarthas, d’fhonn tús a chur leis an tréimhse chlárúcháin ina dhiaidh sin.
 

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le do thoil le:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.