Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Grúpa Saineolaithe ar Cháilíocht Iniúchóireachta

 
I Nollaig 2002, chomhaontaigh Uachtaráin Uas-Institiúidí Iniúchóireachta (UIIanna) na dtíortha i Lár agus in Oirthear na hEorpa, an Chipir, Málta, an Tuirc agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, go raibh sé inmholta fiosrúchán a dhéanamh ar an bhféidearthacht maidir le Treoir chuimsitheach agus mhionsonraithe ar Iniúchadh Cáilíochta a ullmhú, lena plé ag páirtithe leasmhara, lena n-áirítear an Coiste Tadhaill. Iarradh ar Ghrúpa Saineolaithe treoir mar sin a ullmhú le cúnamh ó gach UII leasmhar agus ó SIGMA.
 
In 2004 thug an Grúpa Saineolaithe na Treoirlínte chun críche agus thug d’Uachtaráin na dtíortha i Lár agus in Oirthear na hEorpa, an Chipir, Málta, an Tuirc agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, agus don Choiste Tadhaill.
 
Chomh maith leis sin, chruthaigh an Grúpa Saineolaithe Bunachar Sonraí Leictreonach ar Cháilíocht Iniúchóireachta, atá ar fáil ar Inlíon na UIIanna (CIRCA), agus a thugtar cothrom le dáta gach sé mhí ar a laghad ag iar-chomhaltaí an Ghrúpa Saineolaithe. Thug an Grúpa Saineolaithe a shainordú i gcrích i 2007.
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
 Brian Vella, Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta Mhálta (brian.vella@gov.mt)
 

Tuarascálacha Gaolmhara: 
 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.