Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Comhghrúpa Oibre ar Ghníomhaíochtaí Iniúchóireachta

 
Chun comhoibriú praiticiúil ar scála beag a sholáthar idir UIIanna tíortha is iarrthóirí agus Ballstáit AE a bunaíodh Grúpa Oibre Tíortha is Iarrthóirí.  I 2002 a bunaíodh an Comhghrúpa Oibre ar Ghníomhaíochtaí Iniúchóireachta (CGOGI) (a athainmníodh).
 
Dheimhnigh an Coiste Tadhaill an CGOGI a bheith ar ghné lárnach den chreat méadaithe AE 2004 ag a raibh sainordú cur le naisc oibre agus comhoibriú idir UIIanna an Choiste Tadhaill agus Líonra na nUachtarán (tíortha is iarrthóirí agus tíortha is iarrthóirí ionchasacha)
 
Tacaíonn an CGOGI le Líonra na nUachtarán trí chomhairle agus tacaíocht ghairmiúil, eagraíochtúil agus theicniúil a sholáthar. Cuireannn tuairisc bhliantúil ar fáil don Choiste Tadhaill ar leibhéal agus nádúr na ngníomhaíochtaí iniúchóireachta ar scála beag.
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
Dragos Budulac, Cúirt Iniúchóireachta na Rómáine (dragos.budulac@rcc.ro)
 
Isabelle Berglund, Oifig Iniúchóireachta Náisiúnta na Sualainne (isabelle.berglund@riksrevisionen.se)
 

Tuarascálacha Gaolmhara:
 
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.