Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

An Grúpa Oibre ar Chosaint Leas Airgeadais na gComhphobal

 
Bunaíodh an Grúpa Oibre ar Chosaint Leas Airgeadais na gComhphobal in 2001 chun:
  • an creat reachtach atá i ngach Ballstát chun leasanna airgeadais na gComhphobal a chosaint mar aon le struchtúr an údaráis a bunaíodh chun na críche sin, chomh maith lena réimse freagrachtaí a shainaithint; agus
  • anailís a dhéanamh ar na cumhachtaí agus ar na réimsí freagrachta atá ag na UIIanna náisiúnta agus/nó lárnacha/réigiúnacha, mar aon leis na gníomhaíochtaí sonracha a dhéanann siad, chun leasanna airgeadais na gComhphobal a chosaint.
 
Thug an Grúpa Oibre a shainordú chun críche in 2003 tar éis dó a thuarascáil chríochnaitheach maidir le "cosaint leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach" a thíolacadh. Ghlac an Coiste Tadhaill leis an tuarascáil sin.
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
Giovanni Coppola, Corte dei Conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it) giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Tuarascálacha Gaolmhara:
 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.