Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

Browse publications

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Izjava Kontaktnog odbora EU-a (CC 1/2018)


o nedostacima u mehanizmima odgovornosti i revizije u okviru nadzornog mehanizma za banke u europodručju
28/06/2018

Zbirka revizija Kontaktnog odbora – nezaposlenost mladih i uključivanje mladih na tržište rada


Zbirka revizija nova je vrsta publikacije koju objavljuje Kontaktni odbor i čija je svrha dodatno približiti relevantne poruke revizijskih izvješća dionicima i široj javnosti. Prvo izdanje zbirke posvećeno je vrlo aktualnoj temi zapošljavanja mladih i njihovu uključivanju na tržište rada. Ono se temelji na izvješćima o revizijama koja je u razdoblju 2013. – 2017. objavilo 14 vrhovnih revizijskih institucija koje su članice Kontaktnog odbora.
Nezaposlenost mladih na samom je vrhu popisa prioriteta većine država članica i europskih institucija. Više od 4 milijuna mladih Europljana 2016. nije moglo pronaći posao, a udio onih koji se suočavaju s dugotrajnom nezaposlenošću i dalje je visok. Cilj je vrhovnih revizijskih institucija koje su članice Kontaktnog odbora zajamčiti djelotvorno upotrebljavanje sredstava za borbu protiv nezaposlenosti mladih na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini.
Zbirka revizija dostupna je na 24 jezika EU a na ovim internetskim stranicama.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors


The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.


Pretraži


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.