Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

Browse publications

29/04/2020

Zbirka revizija - Javno zdravstvo


U zbirci revizija iznose se osnovne informacije o javnom zdravstvu, njegovim pravnim osnovama, glavnim ciljevima i povezanim nadležnostima na razinama država članica i EU-a. U zbirci revizija također se opisuju glavni izazovi s kojima se EU i njegove države članice suočavaju u tom području. Obavljanje revizija u području javnog zdravstva zahtjevan je zadatak. Ipak, velik broj revizija koje su provedene tijekom posljednjih godina u tom području upućuje na to koliko je ono važno za građane EU-a.
16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Izjava Kontaktnog odbora EU-a (CC 1/2018)


o nedostacima u mehanizmima odgovornosti i revizije u okviru nadzornog mehanizma za banke u europodručju
28/06/2018

Zbirka revizija Kontaktnog odbora – nezaposlenost mladih i uključivanje mladih na tržište rada


Zbirka revizija nova je vrsta publikacije koju objavljuje Kontaktni odbor i čija je svrha dodatno približiti relevantne poruke revizijskih izvješća dionicima i široj javnosti. Prvo izdanje zbirke posvećeno je vrlo aktualnoj temi zapošljavanja mladih i njihovu uključivanju na tržište rada. Ono se temelji na izvješćima o revizijama koja je u razdoblju 2013. – 2017. objavilo 14 vrhovnih revizijskih institucija koje su članice Kontaktnog odbora.
Nezaposlenost mladih na samom je vrhu popisa prioriteta većine država članica i europskih institucija. Više od 4 milijuna mladih Europljana 2016. nije moglo pronaći posao, a udio onih koji se suočavaju s dugotrajnom nezaposlenošću i dalje je visok. Cilj je vrhovnih revizijskih institucija koje su članice Kontaktnog odbora zajamčiti djelotvorno upotrebljavanje sredstava za borbu protiv nezaposlenosti mladih na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini.
Zbirka revizija dostupna je na 24 jezika EU a na ovim internetskim stranicama.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017


Pretraži


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.