Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

Zbirke

28/06/2018

Zbirka revizija Kontaktnog odbora – nezaposlenost mladih i uključivanje mladih na tržište rada


Zbirka revizija nova je vrsta publikacije koju objavljuje Kontaktni odbor i čija je svrha dodatno približiti relevantne poruke revizijskih izvješća dionicima i široj javnosti. Prvo izdanje zbirke posvećeno je vrlo aktualnoj temi zapošljavanja mladih i njihovu uključivanju na tržište rada. Ono se temelji na izvješćima o revizijama koja je u razdoblju 2013. – 2017. objavilo 14 vrhovnih revizijskih institucija koje su članice Kontaktnog odbora.
Nezaposlenost mladih na samom je vrhu popisa prioriteta većine država članica i europskih institucija. Više od 4 milijuna mladih Europljana 2016. nije moglo pronaći posao, a udio onih koji se suočavaju s dugotrajnom nezaposlenošću i dalje je visok. Cilj je vrhovnih revizijskih institucija koje su članice Kontaktnog odbora zajamčiti djelotvorno upotrebljavanje sredstava za borbu protiv nezaposlenosti mladih na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini.
Zbirka revizija dostupna je na 24 jezika EU a na ovim internetskim stranicama.


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.