Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

Publikacije VRI-jeva iz 2021.


​​Tijekom 2021. godine 23 vrhovne revizijske institucije (VRI jevi) u EU u objavile su više od 100 izvješća o nizu mjera koje su poduzete na nacionalnoj razini i razini EU a kao odgovor na COVID 19. U nastavku se nalaze poveznice na sažetke odabranih izvješća na engleskom jeziku. U svakoj (pdf) datoteci sa sažetkom nalaze se poveznice na izvornu publikaciju, ukratko se opisuju kontekst i razlozi za provođenje revizijske aktivnosti te ističu glavni nalazi i zaključci.

Kliknite na "v" kako biste proširili prikaz i mogli vidjeti sve sažetke po VRI jevima.


© Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija u Europskoj uniji, Europska unija, 2022.

Oblikovanje informativnih članaka: Ured za publikacije Europske unije, Luxembourg, 2022.
Umnažanje je dopušteno uz navođenje izvora.

​​​​
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.