No

​Tijekom 2021. godine 23 vrhovne revizijske institucije (VRI jevi) u EU u objavile su više od 100 izvješća o nizu mjera koje su poduzete na nacionalnoj razini i razini EU a kao odgovor na COVID 19. U nastavku se nalaze poveznice na sažetke odabranih izvješća na engleskom jeziku. U svakoj (pdf) datoteci sa sažetkom nalaze se poveznice na izvornu publikaciju, ukratko se opisuju kontekst i razlozi za provođenje revizijske aktivnosti te ističu glavni nalazi i zaključci.

Kliknite na "v" kako biste proširili prikaz i mogli vidjeti sve sažetke po VRI jevima.

Kontakt: Kontaktni odbor

© Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija u Europskoj uniji, Europska unija, 2022.

Oblikovanje informativnih članaka: Ured za publikacije Europske unije, Luxembourg, 2022.

Umnažanje je dopušteno uz navođenje izvora.