Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

Covid-19: Opće informacije

​​​​​Uvod

Pandemija bolesti COVID-19 jedna je od najozbiljnijih zdravstvenih kriza koju svijet pamti: ostavila je te i dalje ostavlja ozbiljne posljedice na društva, gospodarstva i pojedince diljem svijeta. Situacija koja je započela kao zdravstvena kriza ubrzo je prerasla u društveno-gospodarsku krizu potaknutu naporima uloženima u suzbijanje širenja virusa i spašavanje života, koja je utjecala na gotovo sva područja javnog i privatnog života.

Učinak i odgovor

Pandemija je imala golem i izrazito negativan učinak na cijeli EU i na njegove države članice. Međutim, njezin je razvoj bio asimetričan te su se vremenske odrednice u različitim dijelovima EU-a znatno međusobno razlikovale. ​Bolest COVID-19 prijetnja je za živote građana EU-a koja je, među ostalim, povećala opterećenje sustava javnog zdravstva u državama članicama. Zbog nje je i gospodarski rast doživio nagli obrat.

U većini područja koja su teško pogođena pandemijom EU ima samo ograničene ovlasti za djelovanje. Razlog djelomično leži u tome što je javno zdravlje u prvom redu pitanje pod nacionalnim suverenitetom, ali djelomično i u nedovoljnoj pripremljenosti država članica ili nemogućnosti postizanja dogovora o zajedničkom odgovoru na krizu. Zbog izostanka takvog koordiniranog pristupa tijela vlasti djelovala su samostalno pri uspostavi mjera za sprječavanje i suzbijanje širenja zaraze, nabavi opreme ili uspostavi paketa za oporavak i programa za očuvanje radnih mjesta, kako bi se ublažile društveno-gospodarske posljedice.

Međutim, čini se da su EU i države članice nakon početnih poteškoća poboljšali suradnju kako bi ublažili društveno-gospodarske posljedice pandemije. Postigavši dogovor o instrumentu za oporavak „Next Generation EU”​​ pokazali su ne samo visok stupanj solidarnosti nego i spremnost da zakorače u neistraženo područje kako bi odgovorili na izazove koje je donijela pandemija. Međutim, istodobno je prilično nedvojbeno da će COVID-19 imati dugotrajan učinak na naš način života i rada, što obuhvaća i potrebu za većom i boljom suradnjom imajući u vidu činjenicu da virusi ne poznaju državne granice.

Odgovor VRI-jeva u EU-u

Kriza je, među ostalim, znatno utjecala i na rad vrhovnih revizijskih institucija (VRI-jeva) u cijelom svijetu, pri čemu VRI-jevi okupljeni u Kontaktnom odboru nisu iznimka. Brzo su reagirali na krizu u zamahu i odlučili izdvojiti znatna sredstva – kako odmah tako i u narednim godinama – za procjenu i reviziju odgovora na COVID-19. Tijekom 2020. i 2021. objavili su više od 150 izvješća, dok je trenutačno u tijeku ili u planu još više od 200 drugih revizijskih aktivnosti koje se planiraju dovršiti 2022. ili 2023. godine.


U srpnju 2021. Kontaktni odbor objavio je Zbirku revizija o odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19. U njoj se opisuje učinak pandemije i daje pregled različitih mjera poduzetih kao odgovor na nju te se iznose sažetci 17 relevantnih izvješća koja su tijekom 2020. objavili VRI-jevi Belgije, Cipra, Njemačke, Latvije, Litve, Nizozemske, Portugala, Rumunjske, Slovačke i Švedske te Europski revizorski sud.

Dodatne informacije

​Dodatne informacije koje se redovito ažuriraju možete pročitati na sljedećim internetskim stranicama:​


​UČINAK

​ODGOVOR


ECDC-ov preglednik
​(zdravstveno stanje)​


Eurostatov preglednik
​(društveno-gospodarsko stanje)


Portal Our World in Data
​(opći pregled)

​ ​

Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.