Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2006.

Sastanak Kontaktnog odbora u Varšavi od 11. do 12. prosinca 2006. godine
 
 
 
Domaćin godišnjem sastanku Kontaktnog odbora  čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda bila je vrhovna revizijska institucija Poljske, a njime je predsjedao predsjednik Vrhovnog sudskog vijeća za nadzor, g. Mirosław Sekuła. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja Bugarske, Hrvatske, Rumunjske i Turske, kao i predstavnici Inicijative INTOSAI-ja za razvoj (IDI), Odbora za osposobljavanje EUROSAI-ja te Podrška za unaprjeđenje u području vladavine i upravljanja (SIGMA) sudjelovali su kao aktivni promatrači.

Program sastanka uključivao je seminar pod naslovom „Doprinos vrhovnih revizijskih institucija povećanju odgovornosti upravljanja sredstvima EU-a”.

Gosti govornici bili su gospodin Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije, i gospodin Szabolcs Fazakas, predsjedavajući Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta.

Sudionici su, između ostaloga, raspravljali o razvoju u području nacionalnih izjava, prednosti i prepreka izravnim kontaktima između nacionalnih revizijskih institucija i Europske komisije, mogućnostima razvoja zajedničke metodologije i revizijskih standarda te o prednostima i preprekama suradnji između Europskog revizorskog suda i nacionalnih revizijskih institucija tijekom revizijskih posjeta Suda državama članicama.

Čelnici vrhovnih revizijskih institucija raspravljali su i o načinima jačanja suradnje i proučili rezultate rada radnih skupina, koji obuhvaćaju specifična područja upravljanja sredstvima EU-a: javnu nabavu, porez na dodanu vrijednost, poljoprivredu, strukturne fondove, nacionalna izvješća vrhovnih revizijskih institucija o financijskom upravljanju EU-a te kvalitetu revizija. Uz to su predstavljeni rezultati suradnje između vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja.
 
 
 
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.