Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

2008.

 
Čelnici vrhovnih revizijskih institucija 27 država članica EU-a i Europskog revizorskog suda sastali su se od 1. do 2. prosinca 2008. godine u Luxembourgu  
 

 
 
Europski revizorski sud bio je domaćin dvodnevnom godišnjem sastanku Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a u Luxembourgu. Sastankom je predsjedao predsjednik Suda, gospodin Vítor Caldeira. Nazočni su bili čelnici 27 vrhovnih revizijskih institucija Europske unije, kao i čelnici vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja te predstavnici Odbora za osposobljavanje EUROSAI-ja i SIGME, koji su sudjelovali kao promatrači.
 
Sastanak Kontaktnog odbora 2008. godine održan je u vrijeme kada su Europa i ostatak svijeta još uvijek suočavali s globalnim udarima koji su proizašli iz krize na financijskim tržištima. U tom su kontekstu glavne teme sastanka Kontaktnog odbora 2008. godine bile rasprava o proračunskoj reformi EU-a i o revidiranoj Lisabonskoj strategiji za razdoblje od 2008. do 2010. godine; dvije teme koje su važne za upravljanje financijskom krizom koja utječe na EU i njezine države članice. Obje su teme razrađene tijekom javnih rasprava sa stručnjacima.

Gospođa Dalia Grybauskaité, tadašnja povjerenica Komisije za financijsko programiranje i proračun, održala je uvodnu prezentaciju o reformi proračuna EU-a. Rasprava koja je uslijedila potvrdila je potrebu za djelovanjem te je pokazala veličinu važnosti uloge vrhovnih revizijskih institucija u tom pogledu. Njihova procjena rizika ima odlučujuću ulogu u financijskom okruženju u kojem dolazi do stagnacije protoka novca.
 
U kontekstu tih događaja raspravljalo se i o revidiranoj Lisabonskoj strategiji za razdoblje od 2008. do 2010. godine. Na revidiranu se Lisabonsku strategiju gledalo u optimističnom svijetlu kao na moguću pomoć pri obuzdavanju štetnih posljedica financijske krize.
 
Drugi dan sastanka uključivao je razmjene iskustava i informacija o ishodu suradnje, kojima su obuhvaćena specifična područja upravljanja sredstvima EU-a te pitanja revizije kao i izgledi za buduće aktivnosti.
 
 
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.