No
​ 
Čelnici vrhovnih revizijskih institucija 27 država članica EU-a i Europskog revizorskog suda sastali su se od 1. do 2. prosinca 2008. godine u Luxembourgu  
 

 

 
 
Europski revizorski sud bio je domaćin dvodnevnom godišnjem sastanku Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a u Luxembourgu. Sastankom je predsjedao predsjednik Suda, gospodin Vítor Caldeira. Nazočni su bili čelnici 27 vrhovnih revizijskih institucija Europske unije, kao i čelnici vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja te predstavnici Odbora za osposobljavanje EUROSAI-ja i SIGME, koji su sudjelovali kao promatrači.
 
Sastanak Kontaktnog odbora 2008. godine održan je u vrijeme kada su Europa i ostatak svijeta još uvijek suočavali s globalnim udarima koji su proizašli iz krize na financijskim tržištima. U tom su kontekstu glavne teme sastanka Kontaktnog odbora 2008. godine bile rasprava o proračunskoj reformi EU-a i o revidiranoj Lisabonskoj strategiji za razdoblje od 2008. do 2010. godine; dvije teme koje su važne za upravljanje financijskom krizom koja utječe na EU i njezine države članice. Obje su teme razrađene tijekom javnih rasprava sa stručnjacima.

Gospođa Dalia Grybauskaité, tadašnja povjerenica Komisije za financijsko programiranje i proračun, održala je uvodnu prezentaciju o reformi proračuna EU-a. Rasprava koja je uslijedila potvrdila je potrebu za djelovanjem te je pokazala veličinu važnosti uloge vrhovnih revizijskih institucija u tom pogledu. Njihova procjena rizika ima odlučujuću ulogu u financijskom okruženju u kojem dolazi do stagnacije protoka novca.
 
U kontekstu tih događaja raspravljalo se i o revidiranoj Lisabonskoj strategiji za razdoblje od 2008. do 2010. godine. Na revidiranu se Lisabonsku strategiju gledalo u optimističnom svijetlu kao na moguću pomoć pri obuzdavanju štetnih posljedica financijske krize.
 
Drugi dan sastanka uključivao je razmjene iskustava i informacija o ishodu suradnje, kojima su obuhvaćena specifična područja upravljanja sredstvima EU-a te pitanja revizije kao i izgledi za buduće aktivnosti.