Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2009.

 
Kontaktni odbor EU-a održao je svoj godišnji sastanak od 20. studenog do 1. prosinca 2009. godine u Budimpešti
​​
 
Državni revizijski ured u Mađarskoj 2009. godine bio je domaćin godišnjeg sastanka mreže stručne suradnje koju su činili čelnici vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i predsjednik Europskog revizorskog suda. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja (Turske, Hrvatske i bivše jugoslavenske Republike Makedonije), kao i predstavnici EUROSAI-ja, razvojne inicijative INTOSAI-ja te SIGME sudjelovali su kao aktivni promatrači.
 
Kao dio stručnog programa održao se poludnevni seminar u okviru kojega su sudionici raspravljali o ulozi pojedinih vrhovnih revizijskih institucija u pomaganju vladinim mjerama odgovora na financijsko-gospodarsku krizu. Zaključeno je da je većina vrhovnih revizijskih institucija reagirala brzo, prilagodila svoje revizijske planove novom stanju i u središte svojih aktivnosti postavila reviziju mjera upravljanja krizama, pri čemu se istovremeno posebne djelatnosti koje obavljaju pojedinačne vrhovne revizijske institucije razlikuju od države do države, ovisno o vrsti i opsegu  vladinih mjera za suzbijanje krize te o pravnim ovlastima vrhovnih revizijskih institucija. 
 
Uz to su predstavljena pitanja povezana s upravljanjem sredstvima EU-a koja imaju učinak na rad vrhovnih revizijskih institucija, što je proizašlo iz Ugovora iz Lisabona, koji je donesen kratko prije sastanka i koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009. godine. Sudionici su također vodili živu raspravu o neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija, koja je rezultirala izradom izjave Kontaktnog odbora koja predstavlja poticaj institucijama EU-a i parlamentima država članica da poduzmu sve mjere kako bi očuvali i osigurali zaštitu funkcioniranja neovisnih vrhovnih revizijskih institucija kako je predviđeno Limskom i Meksičkom deklaracijom te Ugovorom iz Lisabona.
 
Još jedna tema rasprave sudionika bila su izvješća o EU-u, koja su predstavile vrhovne revizijske institucije država članica, a teme su im bile potvrde o energetskoj učinkovitosti te sustavi upravljanja strukturnim i kohezijskim fondovima, aktivnosti radnih skupina Kontaktnog odbora i mreže vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, tekuće i buduće aktivnosti u okviru suradnje kao i organizacijska pitanja suradnje.
 
 
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.