No
​ 
Kontaktni odbor EU-a održao je svoj godišnji sastanak od 20. studenog do 1. prosinca 2009. godine u Budimpešti

 
Državni revizijski ured u Mađarskoj 2009. godine bio je domaćin godišnjeg sastanka mreže stručne suradnje koju su činili čelnici vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i predsjednik Europskog revizorskog suda. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja (Turske, Hrvatske i bivše jugoslavenske Republike Makedonije), kao i predstavnici EUROSAI-ja, razvojne inicijative INTOSAI-ja te SIGME sudjelovali su kao aktivni promatrači.
 
Kao dio stručnog programa održao se poludnevni seminar u okviru kojega su sudionici raspravljali o ulozi pojedinih vrhovnih revizijskih institucija u pomaganju vladinim mjerama odgovora na financijsko-gospodarsku krizu. Zaključeno je da je većina vrhovnih revizijskih institucija reagirala brzo, prilagodila svoje revizijske planove novom stanju i u središte svojih aktivnosti postavila reviziju mjera upravljanja krizama, pri čemu se istovremeno posebne djelatnosti koje obavljaju pojedinačne vrhovne revizijske institucije razlikuju od države do države, ovisno o vrsti i opsegu  vladinih mjera za suzbijanje krize te o pravnim ovlastima vrhovnih revizijskih institucija. 
 
Uz to su predstavljena pitanja povezana s upravljanjem sredstvima EU-a koja imaju učinak na rad vrhovnih revizijskih institucija, što je proizašlo iz Ugovora iz Lisabona, koji je donesen kratko prije sastanka i koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009. godine. Sudionici su također vodili živu raspravu o neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija, koja je rezultirala izradom izjave Kontaktnog odbora koja predstavlja poticaj institucijama EU-a i parlamentima država članica da poduzmu sve mjere kako bi očuvali i osigurali zaštitu funkcioniranja neovisnih vrhovnih revizijskih institucija kako je predviđeno Limskom i Meksičkom deklaracijom te Ugovorom iz Lisabona.
 
Još jedna tema rasprave sudionika bila su izvješća o EU-u, koja su predstavile vrhovne revizijske institucije država članica, a teme su im bile potvrde o energetskoj učinkovitosti te sustavi upravljanja strukturnim i kohezijskim fondovima, aktivnosti radnih skupina Kontaktnog odbora i mreže vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, tekuće i buduće aktivnosti u okviru suradnje kao i organizacijska pitanja suradnje.