Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2011.


Čelnici vrhovnih revizijskih institucija 27 država članica EU-a i Europskog revizorskog suda sastali su se od 13. do 14. listopada 2011. godine u Luxembourgu
 
 
Godišnji sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Suda 2011. godine održan je u prostorijama Suda 13. i 14. listopada. Sastanku je nazočilo više od 80 delegata iz vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Suda, kao i vrhovnih revizijskih institucija četiriju država kandidatkinja (Hrvatske, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Islanda i Turske) te predstavnika EUROSAI-ja i SIGME.
Sastanak je prvenstveno bio usredotočen na seminar o učinku vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Suda na Europski semestar i na druge nedavne događaje na području gospodarskog upravljanja EU-om, uključujući reguliranje i nadzor financijskih sustava i institucija, državnih potpora financijskom sektoru i revizije mehanizama upravljanja krizom eura.

Seminar su otvorila trojica uvaženih gostiju govornika koji su u sklopu svojih funkcija bili duboko uključeni u zajedničke napore EU-a za prevladavanje gospodarske krize: Olli Rehn, povjerenik Europske komisije za ekonomska i monetarna pitanja; Vítor Constâncio, potpredsjednik Europske središnje banke; i Luc Frieden, ministar financija Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Rasprava koja je uslijedila dovela je do izjave Kontaktnog odbora koja je upućena Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Europskoj komisiji, kao i parlamentima i vladama država članica EU-a. Kontaktni odbor usvojio je i rezoluciju kojom potvrđuje poziv vrhovnim revizijskim institucijama država u eurozoni na omogućavanje prikladne vanjske javne revizije europskog mehanizma za stabilnost.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Resolution on the Statement of SAIs of the euro area on the external audit of the ESM
14/10/2011

Contact Committee Statement 2011


Statement addressed to the European Parliament, the European Council, the European Commission and parliaments and governments of EU Member States on the impact of the European Semester and other recent developments in EU economic governance on the Supreme Audit Institutions of the Member States of the European Union and the European Court of Auditors


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.