No
Čelnici vrhovnih revizijskih institucija 27 država članica EU-a i Europskog revizorskog suda sastali su se od 18. do 19. listopada 2012. godine u Estorilu

Domaćin godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda 2012. godine bio je portugalski Tribunal de Contas i to 18. i 19. listopada u Estorilu. Sastankom je predsjedao predsjednik institucije Tribunal de Contas, gospodin Guilherme d’Oliveira Martins, a bilo je nazočno 93 delegata iz vrhovnih revizijskih institucija država članica te Suda, kao i iz vrhovnih revizijskih institucija Hrvatske (države pristupnice) te četiriju država kandidatkinja (bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske). Sudionici sastanka bili su i predstavnici IDI-INTOSAI-ja (Norveška) i SIGME (Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj).
Prva tema sastanka, Izazovi vrhovnih revizijskih institucija u pripremi za sljedeće razdoblje financijskog okvira EU-a, obrađena je kroz seminar.

Na seminaru je sudjelovao istaknut gost govornik, gospodin Algirdas Šemeta, povjerenik Komisije za oporezivanje i carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevara. Predstavnici nekoliko vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Suda predstavili su svoja stajališta i trenutna iskustva.
 
Novom Financijskom uredbom dolazi do povećanja odgovornosti država članica. Novi zakonodavni akti EU-a bave se temeljnim pitanjima poput jačanja proračunskog nadzora i nadzora gospodarske politike država članica, poboljšavajući ispravljanje prekomjernih manjka i makroekonomskih neravnoteža te postavljajući uvjete za njihov fiskalni okvir. 
 
Cilj je vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i Suda pridonijeti boljim sustavima i poboljšanju učinkovitosti nacionalne uporabe sredstava Zajednice, novim mjerama gospodarskog i fiskalnog upravljanja, a zadatak im je i usvojiti neovisne i stroge mjere za poboljšanje kvalitete troškova.
 
Vezano za drugu temu, Najnovija postignuća vezana za rješavanje financijske krize i relevantno revizijsko iskustvo vrhovnih revizijskih institucija, predstavljeni su rezultati određenih posebnih analiza koje je zatražio Kontaktni odbor: izvješće projektne skupine o istraživanju mogućnosti suradnje s Eurostatom i nacionalnim statističkim institucijama; trenutačno stanje zajedničke inicijative vrhovnih revizijskih institucija eurozone vezano za vanjsku reviziju europskog stabilizacijskog mehanizma; izvješće radne skupine vezano za provođenje probne studije radi utvrđivanja mogućih manjka u javnim revizijama novih sporazuma, mjera i instrumenata uvedenih na nacionalnoj razini, razini EU-a te međuvladinoj razini kao odgovor na financijsku i gospodarsku krizu; izvješće o napretku mreže za reviziju fiskalne politike.
 
Nadalje su neke vrhovne revizijske institucije, poglavito u kontekstu financijske krize, predstavile svoja stajališta i iskustva vezana za nedavne događaje na području financijske revizije i uloge vrhovnih revizijskih institucija: učinak računovodstvenih standarda i prikladnost međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (IPSAS) za države članice EU-a; proračunska pravila i prihodovnu stranu državnog proračuna.
 
Nakon rasprave o I. i II. temi, sudionicima sastanka obratio se još jedan istaknut gost govornik, guverner portugalske Banco de Portugal, gospodin Carlos da Silva Costa, koji je održao završni govor tematskog dijela sastanka.
 
Nakon rasprava o prethodno navedenim temama usvojeno je šest rezolucija koje su vezane za provedbu budućih strategija, kako bi pomogle razjasniti uloge vrhovnih revizijskih institucija u kontekstu novih izazova, poput nedavnih događaja u području gospodarskog upravljanja Europskom unijom.
 
Izaslanici su izviješteni i o sljedećim aktivnostima vrhovnih revizijskih institucija: izvješću  Najbolje revizijske prakse i glavne revizijske preporuke za revizije korporativnog upravljanja državnih i općinskih poduzeća (vrhovna revizijska institucija Latvije), seminaru  Iskustvo stečeno tijekom zaključivanja programskog razdoblja od 2000. do 2006. godine (vrhovna revizijska institucija Mađarske), te revizijama Nadzor rizika u javnim financijama (vrhovna revizijska institucija Nizozemske) i Rezultati zajedničke revizije sustava za trgovanje pravima na emisije CO2 (vrhovna revizijska institucija Danske).
 
Glavni tajnik INTOSAI-ja i predsjednik vrhovne revizijske institucije Austrije također je tijekom sastanka održao prezentaciju o važnoj rezoluciji opće skupštine Ujedinjenih naroda, A/66/209: „Promicanje učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave jačanjem uloge vrhovnih revizijskih institucija”.
 
Sastanak Kontaktnog odbora u listopadu 2013. godine održat će se u Vilniusu, domaćin će mu biti vrhovna revizijska institucija Republike Litve, a njime će predsjedavati glavna revizorica gospođa Giedrė Švedienė.