Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2012.

Čelnici vrhovnih revizijskih institucija 27 država članica EU-a i Europskog revizorskog suda sastali su se od 18. do 19. listopada 2012. godine u Estorilu
​​
Domaćin godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda 2012. godine bio je portugalski Tribunal de Contas i to 18. i 19. listopada u Estorilu. Sastankom je predsjedao predsjednik institucije Tribunal de Contas, gospodin Guilherme d’Oliveira Martins, a bilo je nazočno 93 delegata iz vrhovnih revizijskih institucija država članica te Suda, kao i iz vrhovnih revizijskih institucija Hrvatske (države pristupnice) te četiriju država kandidatkinja (bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske). Sudionici sastanka bili su i predstavnici IDI-INTOSAI-ja (Norveška) i SIGME (Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj).
Prva tema sastanka, Izazovi vrhovnih revizijskih institucija u pripremi za sljedeće razdoblje financijskog okvira EU-a, obrađena je kroz seminar.

Na seminaru je sudjelovao istaknut gost govornik, gospodin Algirdas Šemeta, povjerenik Komisije za oporezivanje i carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevara. Predstavnici nekoliko vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Suda predstavili su svoja stajališta i trenutna iskustva.
 
Novom Financijskom uredbom dolazi do povećanja odgovornosti država članica. Novi zakonodavni akti EU-a bave se temeljnim pitanjima poput jačanja proračunskog nadzora i nadzora gospodarske politike država članica, poboljšavajući ispravljanje prekomjernih manjka i makroekonomskih neravnoteža te postavljajući uvjete za njihov fiskalni okvir. 
 
Cilj je vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i Suda pridonijeti boljim sustavima i poboljšanju učinkovitosti nacionalne uporabe sredstava Zajednice, novim mjerama gospodarskog i fiskalnog upravljanja, a zadatak im je i usvojiti neovisne i stroge mjere za poboljšanje kvalitete troškova.
 
Vezano za drugu temu, Najnovija postignuća vezana za rješavanje financijske krize i relevantno revizijsko iskustvo vrhovnih revizijskih institucija, predstavljeni su rezultati određenih posebnih analiza koje je zatražio Kontaktni odbor: izvješće projektne skupine o istraživanju mogućnosti suradnje s Eurostatom i nacionalnim statističkim institucijama; trenutačno stanje zajedničke inicijative vrhovnih revizijskih institucija eurozone vezano za vanjsku reviziju europskog stabilizacijskog mehanizma; izvješće radne skupine vezano za provođenje probne studije radi utvrđivanja mogućih manjka u javnim revizijama novih sporazuma, mjera i instrumenata uvedenih na nacionalnoj razini, razini EU-a te međuvladinoj razini kao odgovor na financijsku i gospodarsku krizu; izvješće o napretku mreže za reviziju fiskalne politike.
 
Nadalje su neke vrhovne revizijske institucije, poglavito u kontekstu financijske krize, predstavile svoja stajališta i iskustva vezana za nedavne događaje na području financijske revizije i uloge vrhovnih revizijskih institucija: učinak računovodstvenih standarda i prikladnost međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (IPSAS) za države članice EU-a; proračunska pravila i prihodovnu stranu državnog proračuna.
 
Nakon rasprave o I. i II. temi, sudionicima sastanka obratio se još jedan istaknut gost govornik, guverner portugalske Banco de Portugal, gospodin Carlos da Silva Costa, koji je održao završni govor tematskog dijela sastanka.
 
Nakon rasprava o prethodno navedenim temama usvojeno je šest rezolucija koje su vezane za provedbu budućih strategija, kako bi pomogle razjasniti uloge vrhovnih revizijskih institucija u kontekstu novih izazova, poput nedavnih događaja u području gospodarskog upravljanja Europskom unijom.
 
Izaslanici su izviješteni i o sljedećim aktivnostima vrhovnih revizijskih institucija: izvješću  Najbolje revizijske prakse i glavne revizijske preporuke za revizije korporativnog upravljanja državnih i općinskih poduzeća (vrhovna revizijska institucija Latvije), seminaru  Iskustvo stečeno tijekom zaključivanja programskog razdoblja od 2000. do 2006. godine (vrhovna revizijska institucija Mađarske), te revizijama Nadzor rizika u javnim financijama (vrhovna revizijska institucija Nizozemske) i Rezultati zajedničke revizije sustava za trgovanje pravima na emisije CO2 (vrhovna revizijska institucija Danske).
 
Glavni tajnik INTOSAI-ja i predsjednik vrhovne revizijske institucije Austrije također je tijekom sastanka održao prezentaciju o važnoj rezoluciji opće skupštine Ujedinjenih naroda, A/66/209: „Promicanje učinkovitosti, odgovornosti, djelotvornosti i transparentnosti javne uprave jačanjem uloge vrhovnih revizijskih institucija”.
 
Sastanak Kontaktnog odbora u listopadu 2013. godine održat će se u Vilniusu, domaćin će mu biti vrhovna revizijska institucija Republike Litve, a njime će predsjedavati glavna revizorica gospođa Giedrė Švedienė.         
 
08/11/2012

CC-R-2012-03


Resolution on the results of the pilot study on the Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States
08/11/2012

CC-R-2012-06


Resolution on the tasks and roles of the external public audit in the light of recent developments in the European Union economic governance
08/11/2012

CC-R-2012-02


Resolution on Supreme Audit Institutions’ cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.