Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2013.

Izvanredni sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije održan na Europskom revizorskom sudu 8. svibnja 2013. godine
Luxembourg2013CC.jpg
 
Domaćin izvanrednog sastanka čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda 8. svibnja 2013. godine bio je Europski revizorski sud, a njime je predsjedala glavna revizorica Državnog ureda za reviziju Republike Litve i vršiteljica dužnosti predsjedatelja Kontaktnog odbora gospođa Giedrė Švedienė. Na sastanku je sudjelovalo 59 delegata iz 24 vrhovne revizijske institucije EU-a, Europskog revizorskog suda te vrhovnih revizijskih institucija četiriju država kandidatkinja (Hrvatske, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije). Ovo je bio prvi izvanredni sastanak u povijesti Kontaktnog odbora.
 
Na dnevnom su redu sastanka bile dvije točke: 1) nacrt izjave o važnosti odgovarajućih mehanizama revizije i odgovornosti u ekonomskoj i monetarnoj uniji te povezanih razvojnih promjena te 2) preliminarna razmjena mišljenja o pismenom očitovanju projektne skupine Kontaktnog odbora za „Rezoluciju br. 6.“.
 
Pod prvom točkom dnevnog reda članovi Kontaktnog odbora raspravljali su o finskoj inicijativi čiji je cilj odaslati zajedničku izjavu predsjedniku Europskog vijeća u pogledu nadolazeće rasprave Vijeća koja ja na rasporedu u lipnju 2013. godine o mogućim mjerama te planu za daljnji razvoj i ostvarenje ekonomske i monetarne unije (EMU). Ova rasprava Vijeća bila je važna prilika za skretanje pažnje donositelja politika na ulogu odgovornosti i vanjske javne revizije pri daljnjem razvoju ekonomske i monetarne unije.
 
Kontaktni je odbor jednoglasno usvojio izjavu o važnosti odgovarajućih mehanizama revizje i odgovornosti u ekonomskoj i monetarnoj uniji te gospodarskog upravljanja EU-om koja se treba dostaviti predsjedniku Europskog vijeća.
 
Kontaktni je odbor u svojoj izjavi pozvao Europsko vijeće na očuvanje i jačanje vanjske javne revizije i odgovornosti pri ostvarenju ekonomske i monetarne unije, bankarske unije te pojačane koordinacije gospodarskih politika, posebice:
 
- izgradnjom sustavnog okvira odgovornosti i revizije;
- pridavanjem važnosti javnoj vanjskoj reviziji u zakonskim aktima EU-a;
- jačanjem revizijskih sustava vezanih za bankarsku uniju;
- uključivanjem mehanizama revizije u područje fiskalne discipline; te
- povećanjem transparentnosti te sustavnosti revizija instrumenata financijske stabilizacije.
 
Članovi trojke - čelnici vrhovnih revizijskih institucija Republike Litve (vršitelj dužnosti predsjedatelja), Portugala i Europskog revizorskog suda također su sastavili i potpisali popratno pismo priloženo izjavi.
 
Pod drugom točkom dnevnog reda odvila se preliminarna razmjena mišljenja o pismenom očitovanju projektne skupine Kontaktnog odbora o zadatcima i ulogama vanjske javne revizije u svjetlu najnovijih razvojnih promjena u gospodarskom upravljanju Europskom unijom, koju je Kontaktni odbor osnovao u listopadu 2012. godine. Projektna je skupina provela dubinsku analizu te izradila pismeno očitovanje u kojem je predstavljen sažetak zaključaka i preporuka projektne skupine te su navedeni prijedlozi o tome kojim bi se pitanjima Kontaktni odbor trebao baviti u budućnosti. U njemu su sadržani i prijedlozi načina na koji bi Kontaktni odbor mogao biti djelotvorniji. Kontaktni je odbor za sljedeći sastanak koji je na rasporedu u listopadu 2013. godine. od službenika za vezu zatražio daljnje istraživanje i osmišljavanje konkretnijih prijedloga za iznesena pitanja.
 
 
 
11/06/2013

Contact Committee Statement 2013


Importance of appropriate audit and accountability arrangements in the Economic and Monetary Union and EU economic governance


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.