No
Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije i Suda, Riga (Latvija), 18. i 19 lipnja 2015.
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

 
Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora 2015. godine koji je održan 18. i 19. lipnja u Rigi bio je Državni ured za reviziju Republike Latvije. Sastanak se održao u vrijeme latvijskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) Albanije, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske, kao i predstavnici tajništva EUROSAI-ja i SIGMA-e, sudjelovali su na sastanku kao aktivni promatrači.
 
Glavna tema rasprave bio je Europski fond za strateška ulaganja (EFSU). Pozvana su dva gostujuća govornika kako bi iznijeli svoja stajališta o toj temi. Gospodin Burkhard Schmidt, vršitelj dužnosti direktora za financijske poslove, koordinaciju s Europskom investicijskom bankom (EIB), Europskom bankom za obnovu i razvoj i međunarodnim financijskim institucijama u Glavnoj upravi Europske komisije za gospodarske i financijske poslove, održao je prezentaciju o financijskim mehanizmima EFSU-a te relevantnim mehanizmima upravljanja i odgovornosti. Gospodin Nicholas Jennett, direktor za nove proizvode i posebne transakcije u Europskoj investicijskoj banci, predstavio je stajalište i ulogu EIB-a u pogledu EFSU-a / Plana ulaganja za Europu te pojasnio postupak određivanja relevantnih projekata i njihova odabira. U raspravi koja je uslijedila čelnici VRI-jeva razmotrili su napredak u usvajanju uredbe o EFSU-u i predložene mehanizme upravljanja, odgovornosti i revizije. Kontaktni odbor potvrdio je da su zakonodavci EU-a posvetili pozornost pronalasku rješenja za određena pitanja u vezi s tim mehanizmima, uključujući jasniju definiciju revizijskog mandata Suda, te je zaključio da bi se ostvarile koristi utvrđivanjem učinka mehanizama upravljanja i odgovornosti nakon što se oni uspostave, kao i njihova mogućeg utjecaja na javnu reviziju.
 
Na sjednici o sprječavanju i borbi protiv nepravilnosti i prijevare i suradnji s policijskim i pravosudnim tijelima čelnici VRI-jeva potvrdili su potrebu za jačanjem međusobne suradnje i uspostavili odgovarajuću radnu skupinu za rješavanje tih pitanja. Na sjednici o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. – 2020. istaknuli su potrebu da se, kad je to primjereno, usmjeri na uspješnost i rezultate, kao i važnost poštovanja načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti pri provedbi projekata te relevantnost pokazatelja uspješnosti.
 
Kontaktni odbor donio je izjavu o mehanizmima odgovornosti i revizije za bankarski nadzor nakon što je uveden jedinstveni nadzorni mehanizam, čiji je cilj povećati razinu osviještenosti o tom pitanju. Izjava je upućena relevantnim institucijama EU-a i tijelima vlasti u državama članicama.
 
Osim toga, Kontaktni odbor dogovorio je suradnju u provedbi četiriju zajedničkih revizija. Uzimajući u obzir važnost strategije Europa 2020., revizije će biti usmjerene na projekte kojima se promiče obrazovanje i zapošljavanje. Jedna će revizija biti usmjerena na rizike povezane s održivošću javnih financija, a druga će se baviti provedbom bonitetnog nadzora nad bankama.
 
Domaćin i predsjedatelj sljedećeg sastanka koji će se održati u listopadu 2016. godine bit će Vrhovni revizijski ured Slovačke Republike.