Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2015.

Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije i Suda, Riga (Latvija), 18. i 19 lipnja 2015.
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

 
Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora 2015. godine koji je održan 18. i 19. lipnja u Rigi bio je Državni ured za reviziju Republike Latvije. Sastanak se održao u vrijeme latvijskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) Albanije, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske, kao i predstavnici tajništva EUROSAI-ja i SIGMA-e, sudjelovali su na sastanku kao aktivni promatrači.
 
Glavna tema rasprave bio je Europski fond za strateška ulaganja (EFSU). Pozvana su dva gostujuća govornika kako bi iznijeli svoja stajališta o toj temi. Gospodin Burkhard Schmidt, vršitelj dužnosti direktora za financijske poslove, koordinaciju s Europskom investicijskom bankom (EIB), Europskom bankom za obnovu i razvoj i međunarodnim financijskim institucijama u Glavnoj upravi Europske komisije za gospodarske i financijske poslove, održao je prezentaciju o financijskim mehanizmima EFSU-a te relevantnim mehanizmima upravljanja i odgovornosti. Gospodin Nicholas Jennett, direktor za nove proizvode i posebne transakcije u Europskoj investicijskoj banci, predstavio je stajalište i ulogu EIB-a u pogledu EFSU-a / Plana ulaganja za Europu te pojasnio postupak određivanja relevantnih projekata i njihova odabira. U raspravi koja je uslijedila čelnici VRI-jeva razmotrili su napredak u usvajanju uredbe o EFSU-u i predložene mehanizme upravljanja, odgovornosti i revizije. Kontaktni odbor potvrdio je da su zakonodavci EU-a posvetili pozornost pronalasku rješenja za određena pitanja u vezi s tim mehanizmima, uključujući jasniju definiciju revizijskog mandata Suda, te je zaključio da bi se ostvarile koristi utvrđivanjem učinka mehanizama upravljanja i odgovornosti nakon što se oni uspostave, kao i njihova mogućeg utjecaja na javnu reviziju.
 
Na sjednici o sprječavanju i borbi protiv nepravilnosti i prijevare i suradnji s policijskim i pravosudnim tijelima čelnici VRI-jeva potvrdili su potrebu za jačanjem međusobne suradnje i uspostavili odgovarajuću radnu skupinu za rješavanje tih pitanja. Na sjednici o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. – 2020. istaknuli su potrebu da se, kad je to primjereno, usmjeri na uspješnost i rezultate, kao i važnost poštovanja načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti pri provedbi projekata te relevantnost pokazatelja uspješnosti.
 
Kontaktni odbor donio je izjavu o mehanizmima odgovornosti i revizije za bankarski nadzor nakon što je uveden jedinstveni nadzorni mehanizam, čiji je cilj povećati razinu osviještenosti o tom pitanju. Izjava je upućena relevantnim institucijama EU-a i tijelima vlasti u državama članicama.
 
Osim toga, Kontaktni odbor dogovorio je suradnju u provedbi četiriju zajedničkih revizija. Uzimajući u obzir važnost strategije Europa 2020., revizije će biti usmjerene na projekte kojima se promiče obrazovanje i zapošljavanje. Jedna će revizija biti usmjerena na rizike povezane s održivošću javnih financija, a druga će se baviti provedbom bonitetnog nadzora nad bankama.
 
Domaćin i predsjedatelj sljedećeg sastanka koji će se održati u listopadu 2016. godine bit će Vrhovni revizijski ured Slovačke Republike.
 
25/09/2015

Izjava Kontaktnog odbora 2015.


Jamčenje djelotvornog nadzora nad bankama koji se u cijelosti može obuhvatiti revizijom i za koji se može preuzeti potpuna odgovornost nakon uvođenja jedinstvenog nadzornog mehanizma
19/06/2015

CC-R-2015-01


Resolution on independent assessments of national public economic policies
19/06/2015

CC-R-2015-02


Resolution on prevention and fight against irregularities and fraud
19/06/2015

CC-R-2015-03


Resolution on the Audit of the Working Group on Structural funds
19/06/2015

CC-R-2015-04


Resolution of the Contact Committee 2015 on Public Sector Accounting Standards in the Member States of the European Union (EPSAS)


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.