Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2018.

Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija država članica Europske unije i Europskog revizorskog suda
Dubrovnik, 11. i 12. listopada 2018.

logo HR CC-final3.png
 
 
Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora 2018. godine koji je održan 11. i 12. listopada u Dubrovniku bio je Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Uz delegacije vrhovnih revizijskih institucija (VRI) država članica i Europskog revizorskog suda na sastanku su kao aktivni promatrači sudjelovali čelnici VRI‑jeva zemalja kandidatkinja te predstavnici SIGMA‑e.
 
Sastanak su otvorili glavni državni revizor Republike Hrvatske Ivan Klešić i zastupnica u Hrvatskom saboru i predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić.
 
Prvi dan sastanka bio je posvećen seminaru o odnosu i otvaranju vrhovnih revizijskih institucija prema građanima. U kontekstu aktualnih zbivanja na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini (kao što su Brexit, migracija, sigurnost i klimatske promjene), teme obuhvaćene seminarom bile su širokog raspona i omogućile su razmjenu mišljenja o relevantnim izazovima i prilikama za VRI‑jeve kako bi se povećala njihova učinkovitost.
 
Uvodnu riječ na seminaru otvorili su zastupnik u Europskom parlamentu Ivica Tolić, direktorica programa SIGMA Karen Hill i voditeljica organizacije „Citizens for Europe" Laetitia Veriter. Gospodin Tolić predstavio je trenutačno stanje u Europskoj uniji, dok je gospođa Hill pružila gledište SIGMA‑e o tome te o iskustvima s građanskom interakcijom. Gospođa Veriter ponovno je naglasila potrebu za istraživanjem mogućih načina za uključivanje građana u javnu reviziju.
 
Raspravom u kojoj su sudjelovali glavni državni revizor Malte Charles Deguara, predsjednik VRI‑ja Savezne Republike Njemačke Kay Scheller i predsjednik Europskog revizorskog suda Klaus‑Heiner Lehne naglašena su pozitivna iskustva i ograničenja u pogledu interakcije VRI‑jeva s građanima. Sudionici su se složili oko toga da bi za iskorištavanje punog potencijala interakcije s građanima, VRI‑jevi trebali ulagati više u izgradnju odnosa.
 
Drugi dan sastanka bio je posvećen izvješćivanju o tekućim i nedavno zaključenim aktivnostima Kontaktnog odbora, kao i revizijama povezanima s EU‑om koje provode VRI‑jevi Njemačke, Republike Češke, Italije i Poljske.
 
Na kraju sastanka, predsjedanje Kontaktnim odborom predano je glavnom državnom revizoru Republike Poljske, zemlji koja će biti domaćin sastanku Kontaktnog odbora 2019. godine u Varšavi.
 
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.