Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija država članica Europske unije i Europskog revizorskog suda
Dubrovnik, 11. i 12. listopada 2018.

logo HR CC-final3.png
 
 
Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora 2018. godine koji je održan 11. i 12. listopada u Dubrovniku bio je Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Uz delegacije vrhovnih revizijskih institucija (VRI) država članica i Europskog revizorskog suda na sastanku su kao aktivni promatrači sudjelovali čelnici VRI‑jeva zemalja kandidatkinja te predstavnici SIGMA‑e.
 
Sastanak su otvorili glavni državni revizor Republike Hrvatske Ivan Klešić i zastupnica u Hrvatskom saboru i predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić.
 
Prvi dan sastanka bio je posvećen seminaru o odnosu i otvaranju vrhovnih revizijskih institucija prema građanima. U kontekstu aktualnih zbivanja na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini (kao što su Brexit, migracija, sigurnost i klimatske promjene), teme obuhvaćene seminarom bile su širokog raspona i omogućile su razmjenu mišljenja o relevantnim izazovima i prilikama za VRI‑jeve kako bi se povećala njihova učinkovitost.
 
Uvodnu riječ na seminaru otvorili su zastupnik u Europskom parlamentu Ivica Tolić, direktorica programa SIGMA Karen Hill i voditeljica organizacije „Citizens for Europe" Laetitia Veriter. Gospodin Tolić predstavio je trenutačno stanje u Europskoj uniji, dok je gospođa Hill pružila gledište SIGMA‑e o tome te o iskustvima s građanskom interakcijom. Gospođa Veriter ponovno je naglasila potrebu za istraživanjem mogućih načina za uključivanje građana u javnu reviziju.
 
Raspravom u kojoj su sudjelovali glavni državni revizor Malte Charles Deguara, predsjednik VRI‑ja Savezne Republike Njemačke Kay Scheller i predsjednik Europskog revizorskog suda Klaus‑Heiner Lehne naglašena su pozitivna iskustva i ograničenja u pogledu interakcije VRI‑jeva s građanima. Sudionici su se složili oko toga da bi za iskorištavanje punog potencijala interakcije s građanima, VRI‑jevi trebali ulagati više u izgradnju odnosa.
 
Drugi dan sastanka bio je posvećen izvješćivanju o tekućim i nedavno zaključenim aktivnostima Kontaktnog odbora, kao i revizijama povezanima s EU‑om koje provode VRI‑jevi Njemačke, Republike Češke, Italije i Poljske.
 
Na kraju sastanka, predsjedanje Kontaktnim odborom predano je glavnom državnom revizoru Republike Poljske, zemlji koja će biti domaćin sastanku Kontaktnog odbora 2019. godine u Varšavi.