Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2014.

Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije i Europskog revizorskog suda, Luxembourg, 15. – 17. listopada 2014.
Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora za 2014. godinu održanog u Luxembourgu bio je Europski revizorski sud (Sud). Čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) Albanije, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske te predstavnici tajništva EUROSAI ja te SIGMA e sudjelovali su na sastanku kao aktivni promatrači.
 
Glavna tema rasprave na sastanku Kontaktnog odbora bilo je jačanje suradnje među njegovim članovima. Kontaktni odbor suglasan je oko toga da istraživanje mogućnosti za daljnju suradnju nosi određene koristi, a prvi je korak u tom smjeru učinjen uspostavom mehanizma ranog upozoravanja za praćenje razvojnih promjena u EU u, kojim se vrhovne revizijske institucije koje su članice odbora obavještava o takvim promjenama te predlaže odgovarajuće mjere.
 
Čelnici vrhovnih revizijskih institucija slažu se i oko toga da bi jačanje suradnje trebalo obuhvatiti i konkretne revizijske aktivnosti, čime se može doprinijeti poboljšanju financijskog upravljanja politikama EU a i mjera koje se provode na razini EU a i država članica. Pripremit će se prijedlozi za jačanje revizijske suradnje, posebno u područjima strategije Europa 2020. i bankarske unije.
 
Pozvana su dva gostujuća govornika kako bi iznijela svoja stajališta o temama o kojima se raspravljalo. Gospodin Šoltes, potpredsjednik Odbora Europskog parlamenta za proračunski nadzor i stalni izvjestitelj za odnose sa Sudom predstavio je rezoluciju Europskog parlamenta od 4. veljače 2014., a posebno njezin odjeljak o suradnji između vrhovnih revizijskih institucija država članica i Suda. Pozdravio je činjenicu da je u pogledu mnogih pitanja u vezi sa suradnjom koja se spominju u rezoluciji već ostvaren znatan napredak, iako ima prostora za poboljšanje komunikacije s Europskim parlamentom. Gospodin Nunes de Almeida, ravnatelj za javnu nabavu u Glavnoj upravi za tržište i usluge Europske komisije (DG MARKT) dao je svoj doprinos raspravi na sjednici tijekom koje je Sud predstavio svoj osvrt na prvo Izvješće EU a o suzbijanju korupcije.
 
Sljedeći sastanak, čiji će domaćin i predsjedatelj biti Državni ured za reviziju Republike Latvije u lipnju 2015. godine, pružit će čelnicima vrhovnih revizijskih institucija priliku za raspravu o praćenju provedbe odluka donesenih u Luxembourgu.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Revised CC Procedural Guidance and Statement on the role of the Chair
07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Supreme Audit Institutions’ cooperation with National Statistical Institutions

Results of 2014 survey

07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


EU-related audits of the Polish SAI

10 years of Poland’s EU membership


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.