No
​Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije i Europskog revizorskog suda, Luxembourg, 15. – 17. listopada 2014.
 
Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora za 2014. godinu održanog u Luxembourgu bio je Europski revizorski sud (Sud). Čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) Albanije, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske te predstavnici tajništva EUROSAI ja te SIGMA e sudjelovali su na sastanku kao aktivni promatrači.
 
Glavna tema rasprave na sastanku Kontaktnog odbora bilo je jačanje suradnje među njegovim članovima. Kontaktni odbor suglasan je oko toga da istraživanje mogućnosti za daljnju suradnju nosi određene koristi, a prvi je korak u tom smjeru učinjen uspostavom mehanizma ranog upozoravanja za praćenje razvojnih promjena u EU u, kojim se vrhovne revizijske institucije koje su članice odbora obavještava o takvim promjenama te predlaže odgovarajuće mjere.
 
Čelnici vrhovnih revizijskih institucija slažu se i oko toga da bi jačanje suradnje trebalo obuhvatiti i konkretne revizijske aktivnosti, čime se može doprinijeti poboljšanju financijskog upravljanja politikama EU a i mjera koje se provode na razini EU a i država članica. Pripremit će se prijedlozi za jačanje revizijske suradnje, posebno u područjima strategije Europa 2020. i bankarske unije.
 
Pozvana su dva gostujuća govornika kako bi iznijela svoja stajališta o temama o kojima se raspravljalo. Gospodin Šoltes, potpredsjednik Odbora Europskog parlamenta za proračunski nadzor i stalni izvjestitelj za odnose sa Sudom predstavio je rezoluciju Europskog parlamenta od 4. veljače 2014., a posebno njezin odjeljak o suradnji između vrhovnih revizijskih institucija država članica i Suda. Pozdravio je činjenicu da je u pogledu mnogih pitanja u vezi sa suradnjom koja se spominju u rezoluciji već ostvaren znatan napredak, iako ima prostora za poboljšanje komunikacije s Europskim parlamentom. Gospodin Nunes de Almeida, ravnatelj za javnu nabavu u Glavnoj upravi za tržište i usluge Europske komisije (DG MARKT) dao je svoj doprinos raspravi na sjednici tijekom koje je Sud predstavio svoj osvrt na prvo Izvješće EU a o suzbijanju korupcije.
 
Sljedeći sastanak, čiji će domaćin i predsjedatelj biti Državni ured za reviziju Republike Latvije u lipnju 2015. godine, pružit će čelnicima vrhovnih revizijskih institucija priliku za raspravu o praćenju provedbe odluka donesenih u Luxembourgu.